ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
โฆษก กห. ย้ำ ปรองดองสำคัญที่สุดช่วยสร้างบรรยากาศปฏิรูปขอทุกฝ่ายเปิดใจรอบด้านยึดประโยชน์ชาติ
24 เม.ย. 2560

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ประเทศไทยมีความขัดแย้งมาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ความปรองดองของคนในชาติ จึงมีความสำคัญ เพราะจะช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้การเดินหน้าปฏิรูปประเทศเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดร่วมกันได้ โดยการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองมีความก้าวหน้าไปมาก จากการตอบรับและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน จำเป็นที่เราต้องเปิดใจกว้าง รับฟังกันรอบด้าน ร่วมทบทวน เรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยเหตุผล ที่ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ ไปพร้อมๆ กัน

พร้อมร่วมกันเดินหน้าสู่กระบวนการปรองดองที่มีประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนและการกำหนดกรอบอนาคตการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุข ซึ่งคือผลจากเป้าหมายปรองดองที่เป็นความหวังร่วมกันของทุกคนในชาติ
พล.ต.คงชีพ ยังกล่าวถึงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ว่า รัฐบาลพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสม 
โดยไม่จำกัดเฉพาะประเทศใด แต่ต้องครอบคลุมผลประโยชน์ที่ได้รับ ทั้งระบบอาวุธ การซ่อมบำรุง การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งในราคาที่สมเหตุผล โดยต้องเป็นไปตามแผนงานและความต้องการที่แท้จริงของแต่ละเหล่าทัพ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมความมั่นคงในอนาคต 

ทั้งนี้ โดยเฉพาะอาวุธทางยุทธศาสตร์ ที่ปัจจุบันทุกประเทศรอบบ้านในอาเซียนมีและใช้งาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางทะเล และใช้เป็นพลังอำนาจทางทหารในการต่อรองเพื่อผลประโยชน์ชาติในภาพรวม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558