ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็น ในวันที่ 24 เมษายน 2560 พบซองถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว ทิ้งอยู่เป็นจำนวนมาก ที่บริเวณเขาพระตำหนัก เมืองพัทยา
25 เม.ย. 2560

ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็น ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่สื่อมวลชนมีการนำเสนอข่าว ว่า พบซองถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว ทิ้งอยู่เป็นจำนวนมาก ที่บริเวณเขาพระตำหนัก เมืองพัทยา ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ในแง่ลบต่อเมืองพัทยา สะท้อนภาพเป็นสถานที่มั่วสุมทางเพศของกลุ่มรักร่วมเพศ ดังนี้

“ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 24 เมษายน 2560 พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี ตำแหน่งนายกเมืองพัทยาได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจบริเวณเขาพระตำหนักเมืองพัทยา  ว่ามีจุดใดที่มีความสว่างของพื้นที่ไม่เพียงพอ หรือมีความล่อแหลมต่อการกระทำเหตุดังกล่าว โดยเร่งรัด ให้ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างตามจุดเหล่านั้นให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 รวมถึงการดำเนินการทางด้านสภาพแวดล้อม โดยการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณเขาพระตำหนักเมืองพัทยา ให้กลับมา มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา นอกจากนี้ เทศบาลเมืองพัทยา ได้หารือร่วมกับหน่วยงานด้านฝ่ายปกครอง ตำรวจ หน่วยกิจการพิเศษเมืองพัทยา เทศกิจ รวมถึง อปพร. ในการร่วมกันตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เขาพระตำหนักเมืองพัทยาอย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาติดตั้งกล้อง cctv ในจุดที่เหมาะสมต่อไป รวมถึงจัดตั้งด่านตรวจเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วย”

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558