ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
วิถีพุทธ / วิถีธรรม ย้อนกลับ
ก.วัฒนธรรมเตรียมดันพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก ปี 2562
18 พ.ค. 2560

กระทรวงวัฒนธรรมระดม 15 ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนงานด้านมรดกโลก พร้อมตั้งเป้าผลักดันพระธาตุพนมเสนอเป็นมรดกโลกในปี 2562

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปาฐกถาพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญผู้แทนองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จาก 15 ประเทศ อาทิ เมียนมา ลาว จีน อินเดีย เนปาล ศรีลังกา รวมทั้งผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจากกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ผู้แทนจังหวัดนครพนมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลก เพื่อเตรียมความพร้อมเสนอพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก ซึ่งจะมีการลงพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์ รวมทั้งศึกษาลุ่มน้ำโขงในภาพรวม หลังจากนั้นจะนำข้อมูล และข้อเสนอแนะจากผู้แทนของประเทศต่างๆ มาปรับใช้ ทั้งเรื่องการจัดทำเอกสาร การวางแผนบริหารจัดการเพื่อเสนอพระธาตุพนมขึ้นมรดกโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่มีโบราณสถานขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก มีเพียงอยู่ในการเสนอรายชื่อเบื้องต้น ดังนั้นรัฐบาลจึงมีจัดทำแผนผลักดันให้มีการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 3 รายการ ได้แก่ อนุสรณ์สถาน สถานที่และพื้นที่ทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี และพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยตั้งเป้าหมายให้พระธาตุพนม เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมต่อยูเนสโกในปี 2562

กระทรวงวัฒนธรรมระดม 15 ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนงานด้านมรดกโลก พร้อมตั้งเป้าผลักดันพระธาตุพนมเสนอเป็นมรดกโลกในปี 2562

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปาฐกถาพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญผู้แทนองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จาก 15 ประเทศ อาทิ เมียนมา ลาว จีน อินเดีย เนปาล ศรีลังกา รวมทั้งผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจากกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ผู้แทนจังหวัดนครพนมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลก เพื่อเตรียมความพร้อมเสนอพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก ซึ่งจะมีการลงพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์ รวมทั้งศึกษาลุ่มน้ำโขงในภาพรวม หลังจากนั้นจะนำข้อมูล และข้อเสนอแนะจากผู้แทนของประเทศต่างๆ มาปรับใช้ ทั้งเรื่องการจัดทำเอกสาร การวางแผนบริหารจัดการเพื่อเสนอพระธาตุพนมขึ้นมรดกโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่มีโบราณสถานขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก มีเพียงอยู่ในการเสนอรายชื่อเบื้องต้น ดังนั้นรัฐบาลจึงมีจัดทำแผนผลักดันให้มีการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 3 รายการ ได้แก่ อนุสรณ์สถาน สถานที่และพื้นที่ทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี และพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยตั้งเป้าหมายให้พระธาตุพนม เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมต่อยูเนสโกในปี 2562

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
05 ก.พ. 2562
“พิชัย” วอน “แบงค์ชาติ” ปรับการทำงานเพื่อฟื้นเศรษฐกิจไทย แนะ เปลี่ยนเป็นกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแทนอัตราเงินเฟ้อ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว. พลังงาน ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่า ตามที่ได้เคยออกมาคัดค้านการขึ้นอัตราดอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558