ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
“พาณิชย์” ระบุ สหรัฐย้ำสัมพันธ์การค้า - ลงทุนไทย ชวนไทยลุยธุรกิจปิโตรเลียม
19 พ.ค. 2560

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุ สหรัฐยังยืนยันความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับไทย พร้อมเชิญชวนให้ไทยเข้าไปลงทุนในสาขาปิโตรเลียม ชี้เป็นโอกาสที่ดีของไทย

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับรองผู้ช่วยเลขานุการประจำภูมิภาคเอเชีย กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เกี่ยวกับแนวนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันว่า สหรัฐฯยืนยันที่จะสานต่อความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ไทยเข้าไปลงทุนในสาขาปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ยังมีโอกาสขยายตัวสูง ซึ่งการหารือครั้งนี้ได้มีการพูดคุยในรายละเอียดของคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐฯ (executive order) ในการประเมินสาเหตุหลักของการขาดดุลการค้าสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าและการพิจารณาทบทวนข้อผูกพันและการบังคับใช้ความตกลงทางการค้าที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับสหรัฐฯ นำมาสู่การประเมินข้อมูลด้านความสัมพันธ์ทางการค้าของสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าอย่างรอบด้าน แต่อย่างไรก็ดี ยังพบว่าทุกประเด็นที่สหรัฐฯ ต้องการให้ชี้แจงข้อมูลนั้นสอดคล้องกับการทำงานของไทยในช่วงที่ผ่านมาที่มีความโปร่งใสอยู่แล้ว โดยเฉพาะประเด็นทรัพย์ทางปัญญาที่สหรัฐให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558