ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
BOI นำทัพนักธุรกิจไทยดูลู่ทางลงทุนใน สปป. ลาว-กัมพูชา ต่อยอดลงทุน
05 มิ.ย. 2560

บีโอไอนำทัพธุรกิจไทยดูลู่ทางการลงทุนใน สปป. ลาวและกัมพูชา เตรียมหารือนักลงทุนกลุ่มเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และสำรวจเส้นทางการค้าชายแดน 3 ประเทศต่อยอดการค้าการลงทุน

นายโชคดี  แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่าระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2560 บีโอไอจะนำคณะนักลงทุนไทยไปศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศสปป.ลาวและกัมพูชา  ณ เมืองจำปาสัก รัตนคีรี สตึงแสตรง กรอแจะ และเสียมราฐ  โดยจะเน้นโอกาสการลงทุน     ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

นอกจากนี้ บีโอไอจะนำคณะนักลงทุนไทยเข้าหารือกับนักลงทุนและนักธุรกิจของทั้งสองประเทศ ได้แก่ หอการค้าแขวงจำปาสัก หอการค้าจังหวัดรัตนคีรี และหอการค้าจังหวัดเสียมราฐ และจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ  (Business Matching)  ระหว่างคณะนักลงทุนไทย  กับหอการค้ากรอแจะ      สตึงแตรง กัมปงจาม มณฑลคิรี และตโบงฆมุม รวมทั้งได้เดินทางไปสำรวจเส้นทางการค้าชายแดน ที่ด่านโอยาดาว (กัมพูชา) – ด่านเลแถ่ง (เวียดนาม)  ซึ่งทั้งสองด่านนี้เชื่อมต่อไปยังชุมชนที่ราบสูงภาคกลางของเวียดนาม และภาคตะวันออกของกัมพูชา  โดยเส้นทางดังกล่าวจะสามารถเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน   และการ       ท่องเที่ยวระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ได้เป็นอย่างดี  

“การนำคณะนักลงทุนไปสำรวจเส้นทางการค้าและศึกษาโอกาสที่จะเข้าไปทำธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพนี้ บีโอไอได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือซีแอลเอ็มวี โดยตลอดปี 2559 มีนักลงทุนให้ความสนใจเดินทางร่วมคณะจำนวน 207 ราย และจากการติดตามผลในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการไทยที่ร่วมคณะได้ไปลงทุนในกลุ่มประเทศเป้าหมายแล้วจำนวน 89 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ก่อสร้าง และเครื่องนุ่งห่ม” นายโชคดีกล่าว

สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่นักลงทุนไทยมีศักยภาพเข้าไปดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาวและกัมพูชานั้น  อยู่ในกลุ่มการเกษตร อาหารแปรรูป สิ่งทอ  และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ขณะที่การลงทุนของไทยในต่างประเทศในปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม) มีโครงการลงทุนของไทยในต่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น 112 โครงการ มูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งร้อยละ 90.2 เป็นการลงทุนใหม่

 

ผู้สนใจร่วมกิจกรรมศีกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศ สปป.ลาวและกัมพูชา  สอบถามข้อมูล   เพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 553 8139 หรือ  083 404 911 อีเมล์   kalyanee@boi.go.th , nantawoot@boi.go.th

BOI นำทัพนักธุรกิจไทยดูลู่ทางลงทุนใน สปป. ลาว-กัมพูชา ต่อยอดลงทุน

บีโอไอนำทัพธุรกิจไทยดูลู่ทางการลงทุนใน สปป. ลาวและกัมพูชา เตรียมหารือนักลงทุนกลุ่มเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และสำรวจเส้นทางการค้าชายแดน 3 ประเทศต่อยอดการค้าการลงทุน

นายโชคดี  แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่าระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2560 บีโอไอจะนำคณะนักลงทุนไทยไปศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศสปป.ลาวและกัมพูชา  ณ เมืองจำปาสัก รัตนคีรี สตึงแสตรง กรอแจะ และเสียมราฐ  โดยจะเน้นโอกาสการลงทุน     ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

นอกจากนี้ บีโอไอจะนำคณะนักลงทุนไทยเข้าหารือกับนักลงทุนและนักธุรกิจของทั้งสองประเทศ ได้แก่ หอการค้าแขวงจำปาสัก หอการค้าจังหวัดรัตนคีรี และหอการค้าจังหวัดเสียมราฐ และจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ  (Business Matching)  ระหว่างคณะนักลงทุนไทย  กับหอการค้ากรอแจะ      สตึงแตรง กัมปงจาม มณฑลคิรี และตโบงฆมุม รวมทั้งได้เดินทางไปสำรวจเส้นทางการค้าชายแดน ที่ด่านโอยาดาว (กัมพูชา) – ด่านเลแถ่ง (เวียดนาม)  ซึ่งทั้งสองด่านนี้เชื่อมต่อไปยังชุมชนที่ราบสูงภาคกลางของเวียดนาม และภาคตะวันออกของกัมพูชา  โดยเส้นทางดังกล่าวจะสามารถเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน   และการ       ท่องเที่ยวระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ได้เป็นอย่างดี  

“การนำคณะนักลงทุนไปสำรวจเส้นทางการค้าและศึกษาโอกาสที่จะเข้าไปทำธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพนี้ บีโอไอได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือซีแอลเอ็มวี โดยตลอดปี 2559 มีนักลงทุนให้ความสนใจเดินทางร่วมคณะจำนวน 207 ราย และจากการติดตามผลในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการไทยที่ร่วมคณะได้ไปลงทุนในกลุ่มประเทศเป้าหมายแล้วจำนวน 89 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ก่อสร้าง และเครื่องนุ่งห่ม” นายโชคดีกล่าว

สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่นักลงทุนไทยมีศักยภาพเข้าไปดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาวและกัมพูชานั้น  อยู่ในกลุ่มการเกษตร อาหารแปรรูป สิ่งทอ  และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ขณะที่การลงทุนของไทยในต่างประเทศในปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม) มีโครงการลงทุนของไทยในต่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น 112 โครงการ มูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งร้อยละ 90.2 เป็นการลงทุนใหม่

ผู้สนใจร่วมกิจกรรมศีกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศ สปป.ลาวและกัมพูชา  สอบถามข้อมูล   เพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 553 8139 หรือ  083 404 911 อีเมล์   kalyanee@boi.go.th , nantawoot@boi.go.th

-

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558