ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
ก.แรงงานแรงงาน เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
14 มิ.ย. 2560

     นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) กล่าวว่า “สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครผู้เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 และระดับ 2 โดยจะมีการจัดเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2560ณ สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา

     และจะทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 และระดับ 2 ในวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษาเช่นเดียวกัน ส่วนพิธีมอบหนังสือรับรองผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 จะจัดขึ้น ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

      ในการนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คนละ 100 บาท โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ 2 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     ออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารได้ที่ ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://japan.mol.go.th/node/4092 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น 035-422-7014 , 035-422-7015 หรือ อีเมลล์ thailabour@crest.ocn.ne.jp

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558