ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
พล.อ.วิทวัส ชี้ให้เป็นไปตามกระบวนการตรากฎหมายในการพิจารณาร่างกฎหมายลูก
26 ก.ค. 2560

       พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่จะมีการพิจารณาในวาระสองและสามในที่ประชุม สนช.วันพรุ่งนี้ (27 ก.ค. 2560) ว่า เป็นไปตามกระบวนการตรากฎหมาย ซึ่งในระหว่างการพิจารณาชั้นกรรมาธิการฯ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพราะสิ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินทักท้วงว่าอาจสร้างความยุ่งยาก เป็นจุดอ่อนในการทำงาน ก็มีการปรับปรุงแก้ไข อีกทั้งสิ่งที่อยากให้ปรากฏในร่างกฎหมาย ก็มีการบรรจุไว้แล้ว ดังนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งในร่างกฎหมายนี้ รวมถึงเรื่องคุณสมบัติทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็พร้อมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญใหม่ ที่ให้เป็นอำนาจของกรรมการสรรหาจะพิจารณา และไม่คิดว่าการที่ กรธ.ไม่เซ็ตซีโรผู้ตรวจการแผ่นดินแต่เซ็ตซีโร กกต. และ กสม. ไม่ใช่เป็นเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินมีอภิสิทธิ์หรือเป็นเรื่องสองมาตรฐานแต่อย่างใด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 พ.ค. 2563
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า มีความวุ่นวายเกี่ยวกับผู้ก่อความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ขณะเดียวกันเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้น ก็ยิ่งสร้างความหนักใจขึ้นอีกเท่าทวีคูณ เพราะมีการเคลื่อน ย้ายผู้คนเข้ามาอย่า...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558