ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
อบจ.สมุทรปราการ เปิดตัวแคมเปญ "กาลครั้งหนึ่งต้องไป@สมุทรปราการ" ชูไฮไลท์ 5 เส้นทางท่องเที่ยวของดีเมืองปากน้ำ
18 ส.ค. 2560

    อบจ.สมุทรปราการ เปิดตัวแคมเปญ "กาลครั้งหนึ่งต้องไป@สมุทรปราการ" ชูไฮไลท์ 5 เส้นทางท่องเที่ยวของดีเมืองปากน้ำ แบ่งตามกลุ่มความสนใจนักท่องเที่ยว อาทิ เส้นทางประวัติศาสตร์-ธรรมชาติ-ประเพณี หวังยกระดับภาพลักษณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการสู่ระดับสากล

   นายพูลทวี ศิวะพิรุฬห์เทพ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.สมุทรปราการ) เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แคมเปญ "กาลครั้งหนึ่งต้องไป@สมุทรปราการ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการและส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัด จากท้องถิ่นสู่สากล ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวไทยให้มีการรับรู้อย่างกว้างขวางและเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ แคมเปญ "กาลครั้งหนึ่งต้องไป@สมุทรปราการ" นี้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ประกอบด้วย

1. กาลครั้งหนึ่ง วิถีวัฒนธรรม 100 ปี : ประเพณีสงกรานต์กับประเพณีรับบัว/วัดสาขลากับพิพิธภัณฑ์

2. กาลครั้งหนึ่ง แห่งเอกราชชาติไทย: พระสมุทรเจดีย์ กับป้อมพระจุลจอมเกล้า

3. กาลครั้งหนึ่ง คงไว้ความพอเพียง : โครงการคลองลัดโพธิ์/โครงการลูกพระดาบส

4. กาลครั้งหนึ่ง ชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ : สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ / บางปู

5. กาลครั้งหนึ่ง สืบสานเอกลักษณ์ ภูมิปัญญา : ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง กับสินค้า OTOP / อาหารขึ้นชื่อ ได้แก่ กุ้งเหยียด ปลาสลิด มะม่วงน้ำดอกไม้ ขนมจาก ขนมเกสรดอกลำเจียก / วิถีชุมชน บ้านธูปหอม ผ้าบาติก

    ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวทั้ง ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติประเพณีและวัฒนธรรม และใกล้กรุงเทพมหานครจนบางครั้งกลับมองข้ามไป แคมเปญดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการรวบรวมของดีของเด่นของจังหวัดมาจัดหมวดหมู่ให้ตรงกับความสนใจของนักท่องเที่ยว โดยนำเสนอผ่านงาน Exhibition ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ พร้อมจัดแฟมทริปพาสื่อมวลชน ทุกแขนงทั้งสื่อออนไลน์ และ ออฟไลน์ ลงสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและความงามของแหล่งท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผ่นพับท่องเที่ยวสมุทรปราการ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) จำนวน 40,000 ชุด เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การแสดงแผนที่และข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแจกนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิ

   โดยกลุ่มเป้าหมายหลักมุ่งเน้นในการเจาะกลุ่มคนกรุงเทพ และพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่ม Expat (ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย) และนักท่องเที่ยวกลุ่ม Transit ที่ต่อเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีจำนวนหลายล้านคนต่อปี ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด ให้เป็นไปในทิศทางที่ดี และเติบโตอย่างมั่นคงทั้งในปัจจุบันและอนาคต"

   อย่างไรก็ดี การส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนั้นยังคงมุ่งเน้นในการผลักดันให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวที่มีบทบาทสำคัญต่อไปในอนาคต ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นายพูลทวี กล่าวในที่สุด

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558