ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
พาณิชย์นำทัพเยือนผู้นำเข้ามันสำปะหลังรายใหญ่ของจีน ปลดล็อคข่าวลือกระทบส่งออกไทย
18 ส.ค. 2560

      นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้จัดคณะเดินทางร่วมกับผู้แทนสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง เพื่อติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศจีน ณ มณฑลเจียงซู และมณฑลซานตง ซึ่งเป็นมณฑลที่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากไทยมากเป็นอันดับที่ 1 และ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสยบข่าวลือซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เช่น ข่าวลือเกี่ยวกับการปิดท่าเรือบางแห่งของจีน เนื่องจากปัญหามลภาวะที่เกิดจากการขนถ่ายมันสำปะหลัง ณ ท่าเรือ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้นำเข้ารายใหญ่ของจีน

    โดยได้ชี้แจงแนวนโยบายของไทย ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังส่งออก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้ามันสำปะหลังของจีน นอกจากนี้ คณะฯ ได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารมณฑลซานตง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศ ร่วมกันส่งเสริมให้มีการขยายการค้าระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

  "หลายปีที่ผ่านมา ในช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตมันสำปะหลังจะออกสู่ตลาด มักมีผู้ไม่ประสงค์ดีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง ทำให้ส่งผลกระทบเชิงจิตวิทยาต่อราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดคณะเดินทางร่วมกับผู้แทนจากสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย เพื่อร่วมกันหาข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว" นายวินิจฉัย ระบุ

  ทั้งนี้ ไม่พบข้อมูลว่ามีการปิดท่าเรือแต่อย่างใด นอกจากนี้ ท่าเรือหลายแห่ง เช่น ท่าเรือเหลียนหยุนก่าง และท่าเรือรื่อจ้าว ได้มีการดำเนินการติดตั้งเครื่องมือดูดละอองฝุ่นที่ฟุ้งกระจายระหว่างการขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหามลภาวะ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลจีนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

  ทั้งนี้ คณะฯ ยังได้หารือร่วมกับผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรายสำคัญของจีน ได้แก่ 1.บริษัท Fulaichun Group มีการนำเข้าเพื่อผลิตเป็นแอลกอฮอล์สำหรับบริโภค โดยปี 2559 นำเข้า 0.8 ล้านตัน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มการนำเข้าเป็น 1 ล้านตันในปี 2560 และ 1.2 ล้านตัน ในปี 2561 2.บริษัท Hongda Group มีการนำเข้าเพื่อผลิตเป็นเคมีภัณฑ์ และมีการนำเข้าปีละ 0.8 ล้านตัน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายลดการนำเข้าแต่อย่างใด

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558