ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
คสช. ห่วงวิจารณ์กรณีหนีคดีจำนำข้าวทำสังคมสับสน มอบทุกส่วนช่วยชี้แจงพร้อมสนับสนุนการคลี่คลายคดีของตำรวจ
28 ส.ค. 2560

วันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เลขาธิการคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำสัปดาห์ ซึ่งนอกจากจะมีการรายงานความคืบหน้าในงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ป้องปรามสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนแล้ว ได้มีการหารือถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาพอากาศของประเทศใน 1-2 เดือน ที่จะมีพายุฤดูร้อนและเกิดฝนตกต่อเนื่อง ซึ่งเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความห่วงใยและได้กำชับให้ทุกส่วนเตรียมการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งดำรงการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังคงเกิดอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ให้หน่วยทหารช่างของกองทัพบกและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เร่งเตรียมแผนงานเพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างเส้นทางในชุมชนและเส้นทางระหว่างชุมชน ตามที่รัฐบาลมอบหมาย เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร

การประชุมวันนี้ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กล่าวขอบคุณการทำงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ที่ดูแลให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยมาอย่างต่อเนื่อง ย้ำให้ระมัดระวังในเรื่องการถูกแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ และให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำกับดูแลมิให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าสถานการณ์โดยรวมของประเทศมีความคืบหน้าไปตามแนวทางที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลได้ชี้แจงต่อสาธารณะมาโดยตลอด 

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หลังวันที่ 25 สิงหาคม2560 ที่มีคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการจำนำข้าวและมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีบางส่วนหลบหนีการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งสังคมมีการวิพากษ์วิจารณ์และมีความเห็นหลากหลายนั้น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความห่วงใยในข้อมูลข่าวสารที่ถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจำกัด อาจทำให้สังคมเกิดความสับสน ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ จึงขอให้ทุกส่วนงานติดตามความคืบหน้าในคดีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในเรื่องข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมย้ำว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นใดๆ 
ที่จะต้องใช้วิธีการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้กระบวนการยุติธรรมในการคลี่คลายคดี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤฮจิกายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
18 พ.ย. 2563
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 ราย โดยมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะมีการขยับพ่อเมืองถึง 3 จังหวัด ขึ้นนั่งเก้าอี้รองปลัดกระทรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558