ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ 31
29 ส.ค. 2560

พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยภริยา เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานรำลึกวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ 31 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในกองบัญชาการกองทัพบก รวมถึงผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพบก 14 หน่วย ร่วมพิธีถวายสักการะพระชัยมงคลภูมิและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 36 รูป จากวัดอาวุธวิกสิตาราม บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นจึงประกอบพิธีสงฆ์และมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นประจำปี 2560 ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ จำนวน 69 นาย จากกำลังพลทั้ง 14 หน่วยในกองบัญชาการกองทัพบก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองบัญชาการกองทัพบก

นอกจากนี้ ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษแก่กำลังพลในกองบัญชาการกองทัพบกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 พ.ค. 2563
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า มีความวุ่นวายเกี่ยวกับผู้ก่อความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ขณะเดียวกันเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้น ก็ยิ่งสร้างความหนักใจขึ้นอีกเท่าทวีคูณ เพราะมีการเคลื่อน ย้ายผู้คนเข้ามาอย่า...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558