ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ 31
29 ส.ค. 2560

พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยภริยา เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานรำลึกวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ 31 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในกองบัญชาการกองทัพบก รวมถึงผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพบก 14 หน่วย ร่วมพิธีถวายสักการะพระชัยมงคลภูมิและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 36 รูป จากวัดอาวุธวิกสิตาราม บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นจึงประกอบพิธีสงฆ์และมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นประจำปี 2560 ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ จำนวน 69 นาย จากกำลังพลทั้ง 14 หน่วยในกองบัญชาการกองทัพบก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองบัญชาการกองทัพบก

นอกจากนี้ ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษแก่กำลังพลในกองบัญชาการกองทัพบกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558