ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
เพื่อไทยออกแถลงการณ์ เรียกร้อง คสช.-รัฐบาล ยุติการคุกคามสิทธิ เสรีภาพ
07 ก.ย. 2560

พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์อีกครั้ง เพื่อเรียกร้องให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลยุติการคุกคามสิทธิ เสรีภาพ แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยระบุว่า ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการรัฐประหาร เมื่อ 22 พ.ค. 2557 ได้มีการจับกุมและดำเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความคิดเห็นต่างทางการเมืองหรือวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล และ คสช. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงคุกคามนักวิชาการและสถาบันทางวิชาการที่จัดเสวนาทางวิชาการเพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ด้วย โดยอาศัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงคำสั่งของหัวหน้า คสช. ที่ 7/2557 ที่ห้ามมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คนขึ้นไป เป็นเครื่องมือ 

พรรคเพื่อไทย เห็นว่า แม้ คสช. และรัฐบาลจะมาจากการยึดอำนาจ แต่ก็ไม่ควรจะเสพติดการใช้อำนาจจนเกินไป เพราะขณะนี้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แล้ว คสช. และรัฐบาลควรต้องตระหนักให้บุคคลได้ใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือไปปิดกั้น ข้อสำคัญการดำเนินคดีกับบุคคลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 นั้น ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบของความผิดเป็นสำคัญด้วย โดยเฉพาะเรื่องเจตนา และเจตนาพิเศษ หรือมูลเหตุจูงใจของผู้กระทำ ซึ่งพรรคเห็นว่าการแสดงออกของนักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับกุมดำเนินคดีนั้น มิได้เข้าองค์ประกอบที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 116 นอกจากนั้น คสช. และรัฐบาลต้องไม่เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม ควรปล่อยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนรับผิดชอบได้ทำหน้าที่และใช้ดุลยพินิจของตน ไปตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และไม่เลือกปฏิบัติ จึงขอเรียกร้องให้ คสช. และรัฐบาล ยุติการคุกคามสิทธิ เสรีภาพ และหยุดแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศมีประสิทธิภาพ ไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายใด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558