ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
วิถีพุทธ / วิถีธรรม ย้อนกลับ
กระทรวงวัฒนธรรม เร่งจัดทำแผนแม่บทพัฒนาอยุธยา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม
19 ก.ย. 2560

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนในการพัฒนาพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลังจากในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า 7.2 ล้านคน หรือ เฉลี่ยวันละประมาณ 18,000 คน แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวไม่สูงมากนัก โดยได้มีการหารือ ร่วมกันผู้ประกอบการโรงแรม,ท่องเที่ยวในพื้นที่ ในการวางแผนแม่บท ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ กับจังหวัดสระบุรี ลุ่มแม่น้ำอยุธยา โยงไปจนถึงนครปฐม กาญจนบุรี โดยให้พระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเมืองหลักที่มีศิลปะวัฒนธรรมของพื้นที่ภาคกลางจนถึงภาคเหนือตอนล่างในจังหวัดสุโขทัย โดยการบริหารจัดการตามแผน จะทำงานภายใต้คณะกรรมการ2ชุด ซึ่งมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดูแล โดยมีกิจกรรมในการพัฒนาวัด 15 โครงการ ใช้งบประมาน 337 ล้านบาท ในการปรับปรุง

และจากการที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลก การปรับปรุง จะต้องยึดหลักสากลถูกต้องตามรูปแบบการปรับปรุงโบราณสถาน โดยยูเนสโก ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาอบรมช่างบูรณะ และมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วว่า พอใจในการปรับปรุงที่ผ่านมา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558