ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
กระทรวงวัฒนธรรม เร่งจัดทำแผนแม่บทพัฒนาอยุธยา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม
19 ก.ย. 2560

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนในการพัฒนาพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลังจากในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า 7.2 ล้านคน หรือ เฉลี่ยวันละประมาณ 18,000 คน แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวไม่สูงมากนัก โดยได้มีการหารือ ร่วมกันผู้ประกอบการโรงแรม,ท่องเที่ยวในพื้นที่ ในการวางแผนแม่บท ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ กับจังหวัดสระบุรี ลุ่มแม่น้ำอยุธยา โยงไปจนถึงนครปฐม กาญจนบุรี โดยให้พระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเมืองหลักที่มีศิลปะวัฒนธรรมของพื้นที่ภาคกลางจนถึงภาคเหนือตอนล่างในจังหวัดสุโขทัย โดยการบริหารจัดการตามแผน จะทำงานภายใต้คณะกรรมการ2ชุด ซึ่งมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดูแล โดยมีกิจกรรมในการพัฒนาวัด 15 โครงการ ใช้งบประมาน 337 ล้านบาท ในการปรับปรุง

และจากการที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลก การปรับปรุง จะต้องยึดหลักสากลถูกต้องตามรูปแบบการปรับปรุงโบราณสถาน โดยยูเนสโก ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาอบรมช่างบูรณะ และมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วว่า พอใจในการปรับปรุงที่ผ่านมา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
26 ก.พ. 2563
หากจะมองหาผู้เชี่ยวชาญชำนาญการหรือกูรูในการฟื้นฟูองค์กรที่กำลังประสบปัญหา โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพย์สินและเงินทุนแล้ว คงหาไม่ได้ง่ายนักในประเทศไทย เพราะโลกธุรกิจมีความซับซ้อนเกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าจะไม่มีเลย เพราะหากสอดส่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558