ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
กระทรวงวัฒนธรรม เร่งจัดทำแผนแม่บทพัฒนาอยุธยา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม
19 ก.ย. 2560

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนในการพัฒนาพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลังจากในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า 7.2 ล้านคน หรือ เฉลี่ยวันละประมาณ 18,000 คน แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวไม่สูงมากนัก โดยได้มีการหารือ ร่วมกันผู้ประกอบการโรงแรม,ท่องเที่ยวในพื้นที่ ในการวางแผนแม่บท ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ กับจังหวัดสระบุรี ลุ่มแม่น้ำอยุธยา โยงไปจนถึงนครปฐม กาญจนบุรี โดยให้พระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเมืองหลักที่มีศิลปะวัฒนธรรมของพื้นที่ภาคกลางจนถึงภาคเหนือตอนล่างในจังหวัดสุโขทัย โดยการบริหารจัดการตามแผน จะทำงานภายใต้คณะกรรมการ2ชุด ซึ่งมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดูแล โดยมีกิจกรรมในการพัฒนาวัด 15 โครงการ ใช้งบประมาน 337 ล้านบาท ในการปรับปรุง

และจากการที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลก การปรับปรุง จะต้องยึดหลักสากลถูกต้องตามรูปแบบการปรับปรุงโบราณสถาน โดยยูเนสโก ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาอบรมช่างบูรณะ และมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วว่า พอใจในการปรับปรุงที่ผ่านมา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558