ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ประธาน สนช. เปิดนิทรรศการฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย 120 ปี
21 ก.ย. 2560

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ฉลองครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสหพันธรัฐรัสเซีย โดยมีนายคีริล บาร์สกี เอกอัคราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำในประเทศไทยเข้าร่วม ซึ่งนายพรเพชร ระบุว่า จุดเริ่มต้นทางการทูต ตั้งแต่ช่วง 100 ปีที่ผ่านมา เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ “แม้จะไม่เป็นพันธมิตรกัน แต่ก็ไม่เคยเผชิญหน้ากัน” แต่เมื่อสิ้นสุดสงครามเย็น ทั้ง 2 ประเทศกลับมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาก เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันจนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซีย อย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

จากนั้น นายคีริล บาร์สกี เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย  ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียที่มีมายาวนานถึง 120 ปีถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ประเทศไทยจัดเป็นพันธมิตรหลักของรัสเซียในภูมิภาคเอเชีย นับตั้งแต่การเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 และมีการเสด็จเยือนรัสเซียในระดับราชวงศ์อีกหลายครั้ง นอกจากจากนั้นไทยและรัสเซียยังมีความสัมพันธ์กันทั้งในด้านการค้าและการท่องเที่ยวทั้งนี้ พร้อมเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัสเซียจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้มแข็งและความรุ่งโรจน์สืบเนื่องต่อไป

สำหรับการจัดนิทรรศการ ฉลองความสัมพันธ์ 120 ปี ของทั้ง 2 ประเทศครั้งนี้ มีการนำเอาความรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาถ่ายทอด เพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่างไทยและรัสเซีย พร้อมกันนี้ยังมีการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558