ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
สภาหอการค้าไทยยื่นหนังสือขอให้ สนช. ทบทวนร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากอัตราภาษีที่สูงเกินไป
27 ก.ย. 2560

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. นำผู้แทนสภาหอการค้าไทยที่ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ยื่นหนังสือต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เพื่อขอให้ทบทวนและชะลอการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีข้อกังวลเกี่ยวกับอัตราภาษีที่สูงเกินไป ทำให้เกิดภาระกับประชาชนและผู้ประกอบการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น โดยให้ความเห็นว่าการประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างควรจะประเมินจากภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ 

ด้านประธาน สนช. กล่าวว่า จะส่งเรื่องนี้ให้คณะกรรมมาธิการวิสามัญที่พิจารร่างกฎหมายฉบับนี้ไปพิจารณา ซึ่งนอกจากสภาหอการค้าไทยแล้ว ก่อนหน้านี้ยังมีภาคเอกชนยื่นเรื่องแสดงความกังวลเข้ามาด้วย ส่วนที่มีข้อวิจารณ์กันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้พิจารณาล่าช้านั้น นายพรเพชรย้ำว่า จะวัดกันด้วยเวลาไม่ได้ เพราะต้องทำให้ดีที่สุด โดยให้นโยบายไว้ว่าการพิจารณากฎหมายต้องเป็นไปอย่างรอบคอบเพราะหากมีจุดใดพลาดไปแล้วกฎหมายประกาศใช้ ก็จะกลับมาแก้ไขลำบาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2562
“ทางกระทรวงฯ จะเริ่มการกระจายอำนาจเรื่องการบริหารงานบุคคล การโยกย้ายภายในเขตสุขภาพต่างๆ ซึ่งการจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ ต้องมีธรรมาภิบาลในการทำงาน และการมีส่วนร่วมประสานงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้วย” พูดถึงเรื่องการเ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558