ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ยื่นเรื่องต่อประธาน สนช. เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากมีช่องทางให้อำนาจแปรรูปรัฐวิสาหกิจได้
28 ก.ย. 2560

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ สรส. นำโดยนายประกอบ ปริมล เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ สรส. ยื่นหนังสือถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ขอให้ถอนร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดุแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... ที่ สนช. ได้เห็นชอบหลักการวาระแรก เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา และกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื้อหารายมาตราในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เนื่องจากมีเนื้อหาในการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติที่จะเป็นเครื่องมือในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในอนาคต ด้วยการรับโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจจากกระทรวงการคลัง แล้วสามารถนำไปจำหน่ายโดยไม่มีข้อจำกัด ประกอบกับความเชื่อมโยงไปถึงคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือ คนร. ที่สามารถยุบ แยก กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นและลดสัดส่วนการถือหุ้น จนพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจได้ อีกทั้งกระบวนการร่างกฎหมายไม่ได้ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งอาจทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558