ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ประธาน กรธ. ไม่คาดการณ์ กรอบเวลาร่างกฎหมายลูกบังคับใช้
05 ต.ค. 2560

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ข่าวถึงกรณีที่มีการคาดการณ์ว่าร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะสามารถบังคับใช้ได้ทุกฉบับในช่วงปลายปี 2561ว่า หน้าที่ของ กรธ. จัดทำร่างกฎหมายลูกให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ก่อนต้นเดือนธันวาคมนี้ ตามช่วงเวลา 240 วันที่รัฐธรรมนูญบังคับไว้ ส่วนขั้นตอนการพิจารณาของสนช. ต่อไปจะใช้เวลาเท่าใด ไม่สามารถตอบได้

ส่วนการกำหนดหลักการในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ข้าราชการ ทุกระดับจนไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนั้น นายมีชัยบอกว่า มีแต่กำหนดหลักการให้ข้าราชการต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกับหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเมื่อกฎหมายประกาศใช้แล้ว จะยังไม่บังคับใช้กับทุกหน่วยงานเพราะจะต้องมีการออกพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ในบางหน่วยงานก่อน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558