ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ประธาน กรธ. ไม่คาดการณ์ กรอบเวลาร่างกฎหมายลูกบังคับใช้
05 ต.ค. 2560

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ข่าวถึงกรณีที่มีการคาดการณ์ว่าร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะสามารถบังคับใช้ได้ทุกฉบับในช่วงปลายปี 2561ว่า หน้าที่ของ กรธ. จัดทำร่างกฎหมายลูกให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ก่อนต้นเดือนธันวาคมนี้ ตามช่วงเวลา 240 วันที่รัฐธรรมนูญบังคับไว้ ส่วนขั้นตอนการพิจารณาของสนช. ต่อไปจะใช้เวลาเท่าใด ไม่สามารถตอบได้

ส่วนการกำหนดหลักการในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ข้าราชการ ทุกระดับจนไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนั้น นายมีชัยบอกว่า มีแต่กำหนดหลักการให้ข้าราชการต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกับหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเมื่อกฎหมายประกาศใช้แล้ว จะยังไม่บังคับใช้กับทุกหน่วยงานเพราะจะต้องมีการออกพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ในบางหน่วยงานก่อน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 พ.ค. 2563
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า มีความวุ่นวายเกี่ยวกับผู้ก่อความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ขณะเดียวกันเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้น ก็ยิ่งสร้างความหนักใจขึ้นอีกเท่าทวีคูณ เพราะมีการเคลื่อน ย้ายผู้คนเข้ามาอย่า...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558