ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
ปตท. ยืนยันไม่มีเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าถังน้ำมันใต้ดินที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.
16 ต.ค. 2560

ปัจจุบัน สถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ที่ประสบเหตุน้ำท่วมได้หยุดจำหน่ายทุกสถานี โดยยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าถังใต้ดิน ณ สถานีบริการทุกสถานีแต่อย่างใด เนื่องจากสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. มีการออกแบบ และมีการใช้อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำมันใต้ดิน รวมถึงมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เป็นไปตามมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา 

นอกจากนี้ เมื่อเกิดกรณีน้ำท่วม ปตท. มีขั้นตอนมาตรฐานในการให้หน่วยควบคุมคุณภาพออกตรวจคุณภาพน้ำมันภายในถังใต้ดินอีกครั้งก่อการจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า น้ำมันทุกหยดที่จำหน่ายออกไป จะไม่มีน้ำเจือปน ขอให้ประชาชนมั่นใจได้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558