ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจุฬามณี อำเภอสายยุรี จังหวัดปัตตานี
19 ต.ค. 2560

ที่วัดจุฬามณี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินจำนวน 1 ไตร พร้อมปัจจัยจำนวน 100,000 บาท โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะพุทธบริษัทในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
 
​สำหรับ วัดจุฬามณี ในปีพุทธศักราช 2560 มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาศ รวม 5 รูป เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เป็นไปตามพุทธประเพณี และข้อบัญญัติของพระธรรมวินัย ดังนั้นคณะพุทธบริษัทจึงได้จัดให้มีการ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาได้รับอานิสงส์กฐินตามโบราณกาล นอกจากนี้ปัจจัยที่ได้จากบริวารกฐิน ซึ่งมียอดรวมประมาณ 7 แสนบาทเศษ ทางวัดจะนำไปสมทบทุนสร้างซุ้มประตูวัดและบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558