ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ธ.ออมสิน ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5/10 ดบ.สูงสุด 10% เฉพาะงานมหกรรมการเงิน
29 พ.ย. 2560

               ธนาคารออมสิน ทุ่มโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี ร่วมในงาน Money Expo Year-End ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา พบมหัศจรรย์หมายเลข 10 กับ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5/10” ดอกเบี้ย Step Up สูงสุด 10% ต่อปี ส่วนผลิตภัณฑ์สินเชื่อ นำเสนอสินเชื่อเคหะกตัญญูดูแลบุพการี ดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปี สินเชื่อธุรกิจ SMEs วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำสุดปีแรก 1% พร้อมโปรโมชั่นน่าสนใจอีกมากมาย

               นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ภายในงาน Money Expo Year-End ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ธนาคารออมสินนำเสนอเงินฝากใหม่ล่าสุด “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5/10” มหัศจรรย์หมายเลข 10 อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) เดือนที่ 1-2 = 1% ต่อปี เดือนที่ 3 = 2% ต่อปี เดือนที่ 4 = 3% ต่อปี และ เดือนที่ 5 = 10% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.40% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 4.00% ต่อปี) เปิดบัญชีตั้งแต่ 10,000 – 500,000 บาท ผู้ฝาก 1 รายเปิดบัญชีได้ 1 บัญชี รับใบจองสิทธิ์ภายในงาน วันละ 500 ราย โดยผู้ฝากต้องมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสิน (ยกเว้นบัตรเครดิต) และใช้บริการ MyMo

              นอกจากนี้ ยังนำเสนอเงินฝากที่มีผลตอบแทนน่าสนใจ ได้แก่ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 14 เดือน” อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.647% ต่อปี) “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน” อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.47% ต่อปี) และ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน” อัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.35% ต่อปี) เปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษี

               ขณะที่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ธนาคารฯ นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่กำลังได้รับความสนใจ สินเชื่อเคหะกตัญญูดูแลบุพการี อัตราดอกเบี้ย 0% นานถึง 1 ปี หากทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4 ปี เท่ากับ 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารฯ 25 ปี ทั้งนี้ ธนาคารฯ พิจารณาหลักประกันจาก ต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้ ต้องเป็นโครงการบ้านจัดสรรหรือคอนโดมีเนียม โดยผู้กู้มีคุณสมบัติอายุ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพมีรายได้แน่นอน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันและดูแลอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาหรือปู่ย่าตายายทั้งของตนเองหรือของคู่สมรส โดยมีหลักฐานการใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีประจำปีจากกรมสรรพากรไม่น้อยกว่า 1 ปีภาษี

               พร้อมกันนี้ ยังมี สินเชื่อ GSB SMEs สินเชื่อหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเพิ่มเครดิตการค้า ไม่มีหลักประกันก็กู้ได้ อัตราดอกเบี้ย 4.99% วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท สินเชื่อSMEsบัญชีเดี่ยวเปอร์เซ็นต์เดียว ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท ทุกธุรกิจกู้ได้ยกเว้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงยังนำไปไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นได้ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 คงที่ 1.00% ปีที่ 2-10 หากทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย MLR/MOR + 1.00% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MLR = 6.50% ต่อปี MOR = 7.00% ต่อปี) สินเชื่อGSB SMEs ดีเว่อร์ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนหรือลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ยกเว้นนำไปไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 100% และ GSB SMEs Startup วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.99%

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558