ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
กรมการท่องเที่ยวชูอาสาสมัครฯ สร้างความประทับใจ ชวนนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวไทยอีก
05 ม.ค. 2561

          กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบายเจ้าบ้านที่ดี ส่งอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เน้นย้ำขั้นตอน การทำงานเพิ่มทักษะการสื่อสารทางด้านภาษา เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยอีก
          นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในปัจจุบันกรมการท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (จอส.) จำนวน 52 ราย โดยปฏิบัติงานพื้นที่จุดสำคัญใน 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี อยุธยา ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก และขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาเพิ่มเติมอีกสำหรับพื้นที่ จังหวัดกระบี่ พังงาและนครราชสีมา เนื่องจากพบว่านักท่องเที่ยวมีการเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น"เจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยให้คำแนะนำ ข้อควรปฏิบัติหรือข้อห้ามต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งยังมีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างมาก ถือเป็นพลังกลุ่มหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีก" อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าว
          นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวยังช่วยเป็นล่ามระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวกับนักท่องเที่ยว และประสานงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ติดต่อประสานงานกับสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคอยรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบให้กรมการท่องเที่ยวทราบด้วย "ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวมีผลงานเด่น อาทิ เป็นล่ามในการประสานติดตาม กรณี ทรัพย์สิน ของมีค่า และเอกสารสำคัญอื่น ๆ สูญหาย รวมถึงกรณีนักท่องเที่ยวพลัดหลงกับกลุ่ม ช่วยปฐมพยาบาลนักท่องเที่ยว กรณีโดนพิษแมงกะพรุน ให้ข้อมูลการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และช่วยสนับสนุนงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการปฏิบัติงานจิตอาสา ณ งานนิทรรศการพระเมรุมาศ เป็นต้น" อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าว
          สำหรับในอนาคตกรมการท่องเที่ยวจะจัดหาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดนมีแผนจะทำชุดเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ ให้เหมาะสมและโดดเด่น มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จัดอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ เกี่ยวกับการมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี ทักษะการสื่อสาร ทักษะเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต และสำคัญอย่างยิ่งคือทักษะการให้บริการ ซึ่งจะทำให้เกิดความประทับใจ ความเชื่อมั่น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวไทยซ้ำอีก ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสามารถติดตามการรับสมัครได้ที่ กรมการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ www.tourism.go.th
 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558