ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
มท.1 ชี้แจงไทยนิยมมุ่งนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ถึงประชาชน
30 ม.ค. 2561

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืน ยังอยู่ระหว่างการสร้างแนวทางการรับรู้ บูรณาการงานทุกกระทรวงในพื้นที่ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ ซึ่งนายกรัฐมนตรี สั่งการว่า ทุกกระทรวงต้องบูรณาการให้ประชาชนรับรู้ว่า ทำงานอะไรบ้าง ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานที่มีงบประมาณกลางปีเท่านั้น ซึ่งเป้าหมายแรกของภารกิจคือ การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางให้ประชาชน จากนั้น คือการนำความรู้ประชาธิปไตย และเรื่องการทำงานของรัฐบาลไปชี้แจงต่อประชาชน


ส่วนความคืบหน้าของร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งร่างกฎหมายมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ข้อคิดเห็น และทางกระทรวงก็ได้เสนอแนะไปแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น จากนั้น จะเป็นขั้นตอนการส่งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป ส่วนเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่น อยู่ที่นโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเป็นผู้กำหนด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558