ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
วิธีธรรม วิถีพุทธ ของคนเมืองสกลนคร
12 ธ.ค. 2558

วิธีธรรม วิถีพุทธ ของคนเมืองสกลนคร ดินแดนแห่งอารยธรรม ท่านประสาท ตงศิริ ปัญญาชนคนสกลนคร ท่านย้อนอตีดเมื่อ 50 ปีที่แล้วว่า พอถึงวันพระชาวเมืองสกลนครไม่ว่าเด็กเล็ก คนหนุ่มคนสาว จะพากันถือดอกไม้ธูปเทียนเดินไปยังวัดพระธาตุเชิงขุม เพื่อสักการะองค์พระธาตุ และพระเจ้าองค์แสน สิ่งศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งวัฒนธรรมประเพณ๊ท่านเรียกว่า "ญ่างเอาบุญ" ภาษาถิ่น ซึ่งความหมายก็คือเดินไปทำบุญ ท่านและคณะกำลังฟื้นฟูประเพณีนี้กลับมา ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนเมืองสกลนคร ครับ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2563
กรุงเทพมหานคร ฟ้าอมร ของคนไทยทุกคน พูดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมืองหนึ่งของโลก เป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัส ซี่งแน่นอนว่า เมื่อเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงแบบนี้ ความหลากหลายของปัญหาจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เป็นไปอย่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558