ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
วิธีธรรม วิถีพุทธ ของคนเมืองสกลนคร
12 ธ.ค. 2558

วิธีธรรม วิถีพุทธ ของคนเมืองสกลนคร ดินแดนแห่งอารยธรรม ท่านประสาท ตงศิริ ปัญญาชนคนสกลนคร ท่านย้อนอตีดเมื่อ 50 ปีที่แล้วว่า พอถึงวันพระชาวเมืองสกลนครไม่ว่าเด็กเล็ก คนหนุ่มคนสาว จะพากันถือดอกไม้ธูปเทียนเดินไปยังวัดพระธาตุเชิงขุม เพื่อสักการะองค์พระธาตุ และพระเจ้าองค์แสน สิ่งศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งวัฒนธรรมประเพณ๊ท่านเรียกว่า "ญ่างเอาบุญ" ภาษาถิ่น ซึ่งความหมายก็คือเดินไปทำบุญ ท่านและคณะกำลังฟื้นฟูประเพณีนี้กลับมา ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนเมืองสกลนคร ครับ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558