ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
คมนาคมเตรียมขอคืนถนนท้องถิ่น หลังปล่อยทรุดโทรม ขาดซ่อมบำรุง
06 มี.ค. 2561

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า จากการหารือร่วมกัน ทางกรรมาธิการคมนาคมได้เสนอให้กระทรวงคมนาคม ซึ่งกำกับดูแลกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท โดยทั้ง 2 หน่วยงานเป็นผู้ดูแลถนนทางหลวงและถนนทางหลวงชนบทพิจารณาแนวทางการรับโอนคืนถนนที่เคยอยู่ในความรับผิดชอบของทั้ง 2 หน่วยงาน คืนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาดูแลเช่นเดิม เนื่องจากปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงรักษาทางให้ได้มาตรฐาน ภายหลังจากทางเหล่านี้เสียหาย เพราะถนนตรงรองรับการเติบโตของชุมชนและมีการนำรถเข้ามาวิ่งในเส้นทางดังกล่าว

นายไพรินทร์ กล่าวว่า เรื่องนี้หากโอนกลับจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย โดยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือร่วมกันว่าจะทำได้หรือไม่ แล้วเสนอกลับมายังกระทรวงคมนาคม เพื่อนำไปหารือกับ กระทรวงมหาดไทยที่ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครั้ง โดยกระทรวงคมนาคมอยากให้แก้ไขกฎหมายเสร็จสิ้นในปี 2561

สำหรับสาเหตุที่ทางกรรมาธิการคมนาคม สนช.เสนอให้มีการโอนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทกลับมาสังกัดกระทรวงคมนาคม เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าถนนส่วนมากที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนท้องถิ่นจะประสบกับปัญหาถนนชำรุด ทรุดโทรม เมื่อมีการใช้งานประกอบกับเป็นถนนท้องถิ่น ประชาชนที่อาศัยในท้องถิ่นทำอาชีพเกษตรกรรม และจะมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าเกษตรบรรทุกน้ำหนักเกิน ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุทำให้ถนนเสียหายและเมื่อมีการซ่อมแซมก็ไม่ได้มาตรฐานเช่นสมัยที่ถนนสังกัด ทล. และ ทช. ประกอบกับการซ่อมแซมก็ไม่ได้ยาวตลอดเส้นทาง เพราะถนนเส้นทางหนึ่งอาจจะผ่านหลายองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หลายตำบล การซ่อมแซมจึงไม่พร้อมกัน

ด้านนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ถนนที่เคยอยู่ในสังกัด ทช.และโอนย้ายไปสังกัดกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและโอนย้ายมาตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 60,000 กม.ส่วนของ ทล.มีประมาณ 1,000 กม.แต่ขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายเรื่องการโอนย้าย เป็นเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ อย่างไรก็ตาม ต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุป นอกจากนี้ ที่ผ่านมาทาง ทช.เคยเข้าไปซ่อมแซมถนนของท้องถิ่นตามที่ท้องถิ่นร้องขอมาและเคยสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าไปช่วยท้องถิ่นซ่อมถนน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558