ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ผู้ว่า กทม.ให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
07 มี.ค. 2561

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าฤดูร้อนเป็นช่วงที่มักจะพบว่ามีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง  ซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งสัตว์เลี้ยงและประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อเตรียมการรับมือต่อการแพร่ระบาด กทม.จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นประจำทุกปี  ปีละ 2 ครั้ง  ในช่วงเดือนมีนาคมและกันยายน ฟรี   ซึ่งในปี 2561 นี้ ทุกๆสำนักงานเขตจะลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามชุมชนต่างๆ  ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มี.ค. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยง โดยหลังจากได้รับฉีดวัคซีนแล้วห้ามสัตว์เลี้ยงโดนน้ำเป็นเวลา 7 วัน 

ซึ่งตนขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนำสุนัข แมว กระต่าย หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างตั้งท้อง ไปรับบริการฉีดวัคซีนตามสถานที่ที่แต่ละสำนักงานเขตกำหนด หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่

อย่านิ่งนอนใจนะครับ  ช่วยกันป้องกันคนที่เรารัก  และเพื่อนผู้ซื่อสัตย์  จากโรคพิษสุนัขบ้ากันเถอะครับ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558