ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
วันสตรีสากล ประจำปี 2561
08 มี.ค. 2561

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดงาน “วันสตรีสากล ประจำปี 2561” โดยมีการจัดเสวนาภายใต้แนวคิด พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคม ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ที่มีอยู่กว่า 19,000 ศูนย์ ในการดูแลเด็กเล็กวัย 2-5 ขวบ กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระจากสตรีผู้เป็นมารดา ให้มีโอกาสไปทำงานหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และยังได้เชิญชวนให้สตรีผู้มีจิตอาสามาช่วยกันอุปถัมภ์ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อร่วมมือกันดูแลลูกหลานของเราให้เด็กไทยเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558