ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
วันสตรีสากล ประจำปี 2561
08 มี.ค. 2561

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดงาน “วันสตรีสากล ประจำปี 2561” โดยมีการจัดเสวนาภายใต้แนวคิด พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคม ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ที่มีอยู่กว่า 19,000 ศูนย์ ในการดูแลเด็กเล็กวัย 2-5 ขวบ กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระจากสตรีผู้เป็นมารดา ให้มีโอกาสไปทำงานหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และยังได้เชิญชวนให้สตรีผู้มีจิตอาสามาช่วยกันอุปถัมภ์ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อร่วมมือกันดูแลลูกหลานของเราให้เด็กไทยเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558