ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการพลังงาน ด้วย PEA HiVE Platform ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
12 มี.ค. 2561

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน โดยมีนายศิริชัย อิทธิวงศ์ศุภกิจ นายอำเภอโขงเจียม กล่าวต้อนรับ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม (พระครูวิมลปัญญาคุณ) บรรยายข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน 

ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนศรีแสงธรรม  อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธานี  เป็นโรงเรียนเอกชนที่ก่อตั้งโดยพระครูวิมล ปัญญาคุณ  โรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและพลังงานทดแทน และยังได้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ด้วย  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นว่าโรงเรียนศรีแสงธรรมมีความพร้อมในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนดของ กฟภ. และความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนกับหน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ให้การสนับสนุนใน

การพัฒนาโรงเรียนศรีแสงธรรมให้เป็นเหมาะสำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานเมื่อ พ.ศ. 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนศรีแสงธรรมเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน โดยปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและได้นำระบบบริหารจัดการพลังงาน PEA HiVE Platform ที่พัฒนาโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาทดลองติดตั้งใช้งานให้อาคารอำนวยการที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานแห่งนี้  เพื่อช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนในการพัฒนาให้โรงเรียนศรีแสงธรรมเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน  ช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมมีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งและใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถูกต้องตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้งานและยังสามารถติดตามการใช้งานระบบผลิตและศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนยังได้นำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียน  การใช้ไฟฟ้าในอาคารต่างๆ การใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ำไปพักบนถังเก็บน้ำ  และยังนำไปใช้การสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ ด้วยการสร้างรายได้จากการปลูกดอกไม้ สร้างแรงงานคุณภาพในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ข้อมูลแ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558