ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ลธ.คสช. มั่นใจสงกรานต์นี้ จนท. พร้อมดูแลประชาชนให้มีความสุข เน้นย้ำการเปิดทางสัญจร ให้สะดวกยิ่งขึ้น
10 เม.ย. 2561

จากการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กล่าวถึงการดูแลประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ โดยย้ำให้ทุกส่วนงานปฏิบัติตามแนวทางรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนห้วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้แล้ว โดยเฉพาะข้อห่วงใยของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ประสงค์ให้ประชาชนใช้เส้นทางได้โดยสะดวก และมีความสุขในการเดินทาง โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการแก้ปัญหาการจราจรที่จะมีความหนาแน่นตามเส้นทางต่างๆ  ซึ่งเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทุกพื้นที่ เข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง ในการอำนวยการจราจรให้ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างคล่องตัว ลดความคับคั่งของยานพาหนะ แก้ปัญหาการจราจรที่ชะลอตัวหรือหยุดนิ่งเป็นเวลานาน ที่มักเกิดขึ้นในเส้นทางสายหลัก  การประชาสัมพันธ์สภาพเส้นทาง ทางลัด ทางเลี่ยง ทางเบี่ยง ให้ทันต่อสภาพการจราจร รวมทั้งเข้มงวดวินัยจราจร   มาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” นอกจากนี้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง อำนวยความสะดวกประชาชนตามสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วย

สำหรับในพื้นที่ชายแดน เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในมาตรการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกเรื่อง โดยเฉพาะการสกัดกั้นยาเสพติด
และสิ่งผิดกฎหมายที่มักแอบแฝงมาในช่วงเทศกาล  ควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านเข้า-ออก ตามช่องทางและด่านชายแดนได้อย่างเรียบร้อย  รวมถึงการดูแลแรงงานต่างด้าวที่คณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้สามารถเดินทางกลับประเทศในช่วงเดือนเมษายนนี้

ทั้งนี้ ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เจ้าหน้าที่ทุกส่วนจะปฏิบัติงานดูแลภาพรวมของเทศกาลให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยที่สุด โดยหวังว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวจะร่วมกันสืบสานความงดงามของประเพณีสงกรานต์ด้วยการเล่นน้ำอย่างสุภาพ และไม่จัดกิจกรรมที่อาจทำให้กระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชน พร้อมเชิญชวนแต่งกายชุดไทย เพื่อแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่งดงามให้เป็นที่ประจักษ์

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 16 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558