ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
กองทัพบกจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
10 เม.ย. 2561

พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย นางเบญจวรรณ  สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก  เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๖๑  ณ ห้องรับรอง ๒๒๑  กองบัญชาการกองทัพบก  โดยมี  ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบก  และกำลังพลจากหน่วยงานภายในกองบัญชาการกองทัพบก  รวมทั้งผู้แทนชุมชนรอบกองบัญชาการกองทัพบกเข้าร่วมงาน  โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสงฆ์  ซึ่งกองทัพบกได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป จากวัดหงส์รัตนารามมาประกอบพิธี  จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของพิธีสรงน้ำพระพุทธสิงห์ชัยมงคล พระพุทธรูปประจำกองทัพบก  และพระพุทธรูปประจำหน่วยภายในกองบัญชาการกองทัพบก และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ

ประวัติพระพุทธสิงห์ชัยมงคล  พระพุทธสิงห์ชัยมงคล  ต้นแบบพระพุทธรูปบูชาประจำหน่วย  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  สมัยเชียงแสน  แบบสิงห์ ๑ หน้าตักกว้าง ๒๔  นิ้ว เนื้อสำริด  พระพุทธรูปองค์นี้เป็นสมบัติของ พลตรี  พระยาพิชัยสงคราม  (แก๊ป  สรโยธิน)  ดำรงตำแหน่งรักษาราชการ  ผู้บัญชาการทหารบก  เมื่อวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๔๗๖  เมื่อท่านได้ออกจากราชการจึงได้มอบพระพุทธรูปองค์นี้แก่กองทัพบก  และได้อัญเชิญมาประดิษฐาน  ณ  หอประชุมกองทัพบก  ในสมัย  จอมพล  สฤษดิ์  ธนะรัชต์  จนกระทั่งกองทัพบกได้สร้างสาสนสถานกลางของกองทัพบกขึ้น ในบริเวณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก  เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๑๐  จอมพลประภาส  จารุเสถียร  จึงได้สั่งการให้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำศาสนสถานกลางกองทัพบก  เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๑๑  พร้อมกับถวายพระนามว่า “พระพุทธสิงห์ชัยมงคล”

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558