ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
แถลงข่าวการใช้ EM กับคดีเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์
11 เม.ย. 2561

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม  นายประสาร  มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง จัดแถลงข่าว “การใช้ EM กับคดีเมาแล้วขับช่วงเทศกาลสงกรานต์” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและ กรมคุมประพฤติในครั้งนี้ เป็นการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM (กำไลข้อเท้า) ที่ศาลยุติธรรมจัดหาไว้มาใช้ในขั้นตอนหลังพิจารณาคดีกับผู้ถูกคุมความประพฤติ ตามมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งศาลกำหนดเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการคุมความประพฤติ โดยระยะแรกจะใช้กับคดีเมาแล้วขับและนำร่องที่ศาลแขวงพระนครเหนือ และศาลแขวงดอนเมือง โดยเริ่มตั้งแต่เทศกาลสงกรานต์นี้ 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สำหรับการใช้ EM กรมคุมประพฤติจะดำเนินการตามที่ศาลกำหนดเป็นเงื่อนไขการคุมประพฤติ จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานคุมประพฤติในการติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งได้ฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถดำเนินการตามมาตรการใช้ EM กับกลุ่มผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุราได้ทันที

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจของศาลจะนำ EM มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจำเลยที่ต้องพิพากษาแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มผู้กระทำผิดในคดีเมาแล้วขับที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 200-250 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ศาลอาจใช้ดุลยพินิจสั่งให้รอการลงโทษ และกำหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติ เช่น ห้ามออกนอกสถานที่พักอาศัยในยามวิกาล โดยการใช้ EM กับกลุ่มผู้กระทำผิดดังกล่าวภายใต้การดูแลของกรมคุมประพฤติต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558