ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
คณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานจากญี่ปุ่นเข้าพบปลัดคมนาคม
18 ธ.ค. 2558

ศาสตราจารย์ Kazumasa OZAWA คณะทำงานขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เข้าพบ นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความท้าทายและประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ สำหรับโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยงสูง หรือที่เรียกว่า “ Wrap-up Construction Service” (WCS) ซึ่งเป็นแนวทางใหม่สำหรับการบริการการก่อสร้างสาธารณะเพื่อให้เกิดการบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับผู้รับเหมาในรูปแบบ WCS ที่มีทักษะด้านการก่อสร้างชั้นสูงและการเรียนรู้ในชั้นการออกแบบ ทั้งนี้ โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของไทยที่ใช้เงินลงทุนสูง ที่ JICA สนใจ ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูง การขนส่งมวลชนและการก่อสร้างสะพานรูปแบบใหม่ โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยผู้แทนกรมทางหลวง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558