ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ทบ.จัดกองพันทหารราบจาก ทภ.๒ ฝึกผสม ไทย - สิงคโปร์ “คชสีห์ 2018” ณ จ.นครราชสีมา
08 พ.ค. 2561

จากความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสิงคโปร์ในมิติด้านการทหารที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการฝึกและการศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ล่าสุด กองทัพไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกผสม “คชสีห์ 2018” (KOCHA SINGA) ครั้งที่ ๒๐ ระหว่าง ๒๗ เมษายน - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

​​การฝึกผสม “คชสีห์” เป็นการฝึกทางยุทธวิธีของหน่วยกองพันทหารราบ ตามโครงการความร่วมมือกองทัพบกไทยและกองทัพบกสิงคโปร์ ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ สำหรับการฝึกในปีนี้ กองทัพบก มอบให้กองทัพภาคที่ ๒ โดยกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ จัดกำลังทหาร  ๕๖๓ นาย และกองทัพบกสิงคโปร์นำกำลังจากกองพันทหารยานเกราะที่ ๔๐ กองพลน้อยยานเกราะที่ ๘ จำนวน ๑๔๐ นาย เข้าร่วมการฝึก เน้นการฝึกทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงานจริง การประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับหน่วยฝ่ายอำนวยการ และผู้ปฏิบัติงาน ของหน่วยระดับกองพันทั้งสองประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี  โดยการฝึกจะมีในหลายทักษะ อาทิ ความรู้ในเรื่องการต่อต้านวัตถุระเบิด, งานรักษาความสงบเรียบร้อย, การดำรงชีพในป่า, การรบใน
สิ่งปลูกสร้าง, ทักษะการป้องกันตนเองด้วยมือเปล่า รวมถึงการฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง ณ สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ ๒ บ้านภูลำใย อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

​พิธีปิดการฝึกผสม “คชสีห์ 2018” มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐๐๐ ณ สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ ๒ โดย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก และ พลจัตวา โก๊ะ ซือ เฮา ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ เป็นประธานร่วมกันในพิธีปิด พร้อมร่วมชมการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง และชมการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ของทั้งสองกองทัพด้วย

​​ทั้งนี้ ใน ๗ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์อยู่ระหว่างเยือนกองทัพไทยอย่างเป็นทางการหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
05 ก.พ. 2562
“พิชัย” วอน “แบงค์ชาติ” ปรับการทำงานเพื่อฟื้นเศรษฐกิจไทย แนะ เปลี่ยนเป็นกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแทนอัตราเงินเฟ้อ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว. พลังงาน ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่า ตามที่ได้เคยออกมาคัดค้านการขึ้นอัตราดอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558