ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
อดีตกำนัน เดิมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รัฐกาลที่ 9
13 พ.ค. 2561

ปรับพื้นที่นาทีแห้งแล้ง ขุดบ่อน้ำ ปลูกมะนาวแป้น มะม่วงมหาชนก กล้วย ชะอม เป็นพื้นเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างรายได้

               นายสภาพร ภูสีดวง อดีตกำนันตำบลหนองอีเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และนางโกศล ภูสีดวง ภรรยา กล่าวว่า ตนเป็นอดีตกำนันพอเกษียณมาแล้วได้ลงสมัครนายกองค์การบริการสวนตำบลหนองอีเฒ่า(อบต.หนองอีเฒ่า) แต่สอบตก ภายหลังจึงปรึกษากับ นายธนพงษ์ ภูเลนเปือย หรือ ครูไพร อดีตครูโรงเรียนวัดบรมผาสุกบ้านดอนกอย ต.หนองอีเฒ่า หลังเกษียณลงทุนปลูกมะนาวแป้น มาเกือบ 3 ปี และประสพความสำเร็จมะนาวแป้นสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี และในพื้นที่ยังปลูก มะม่วงมหาชนก กล้วย พุทรานมสด และพืชสวนครัวหลายชนิด โดยในสวนของนาย ธนพงษ์ เป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง และสามารถเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดี ซึงตอนนั้นตนได้มาพูดคุยและขอคำนะนำในการปลูก มะนาวแป้น และพืชเศรษฐกิจ ตลอดจนต้นทุนและการดูแลต่างๆเพื่อให้ได้ผลผลิต ตลอดจนการลดใช้สารเคมีในการปลูกพืชเศรษฐกิจ

             นายสภาพร กล่าวว่า ในชวงแรกๆได้ปลูกต้นยูคา ในพื้นที่ก่อน 3  ไร่ แต่คาตอบแทนเพียง 6 พันกว่าบาท ไมคุ้มคา กระทังต่อมาตนได้ปรึกษากับ ครูไพร จึงตัดสินใน ปรับพื้นที่ขนาด 6 ไร่ นำพันธุ์มะนาวแป้น มะม่วงน้ำดอกสีทอง มะม่วงมหาชนก กล้วยน้ำหว่า ชะอม พุทรา กล้วยน้ำหว้า พร้อมกับเจาะบ่อบาดาลเพื่อไว้ใช้หน้าแล้ง ในการลงทุนครั้งนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยมีครูไพร เป็นผู้แนะนำขั้นตอนต่างๆในการจัดการปลูก การบำรุง เรื่องการสารอาหารที่ถูกต้อง ซึ่งขณะนี้พืชผลทางการเกษตร เริ่มออกดอกออกผล เช่น ต้นชะอม นางโกศล ภรรยา ได้ตัดนำไปขายที่ตลาดเกือบทุกวัน รวมไปถึงฟักทอง แฝง ทีออกผลสลับหมุนเวียนเป็นรายได้เข้ามาทุกวัน สำหรับมะนาวแป้นก็เริ่มติดดอกเกือบหมดทุกตัน และมะนาวแม้นบางส่วน มีพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดใน อ.ยางตลาด และใกล้เคียงเข้าซื้อมะนาวแป้นจากสวนตนและสวนของครูไพร เรียกวา ผลผลิตไม่พอ ต่อความต้องการในตลาด ยิ่งเข้าฤดูร้อนมะนาวแป้น ราคาที่สวนลูกละ 2 บาท นำไปจำหน่ายลูกละ4-5 บาท

            นายสภาพร กล่าวอีกว่า ผมกับครูไพร น้อมรำลึกถึงคำสอน และศาสตร์พระราชา ในรัฐกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงแนะนำ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรืองจริง ลงมือทำแล้วประสพความสำเร็จ มีกินก่อน เหลือ นำไปขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้จริงๆตนอยากจะให้ทุกคนหันมาทำการเกษตรอย่างจริงจังเพราะเห็นผลแล้ววา เมื่อลงมือทำพืชเศรษฐกิจเหล่านี้สามาสร้างรายได้จริง เพียงขยัน อดทน ดูความสำเร็จของคนอื่นแล้วนำมาปรับใช้กับ ส่วนของตัวเอง เชื่อว่าประสพความสำเร็จอย่างแน่นนอน

              “น่าเสียดายตรงนี้ที ทางราชการอย่าง เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด หรือ ผู้นำท้องถิ่นที่ชาวบ้านหวังพึงพา ไม่เคยเข้ามาดูหรือให้การสนัสนุนเลย พวกตนถือว่าเป็น เกษตรกรรายหนึ่งในเขตตำบลหนองอีเฒ่า ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอง และมีเพียง 2 สวนเท่านั้นที่เป็นแหล่งผลิต มะนาวแป้น และพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนทีพอค้าแม่ค้าหมุนเวียนเข้ามาซื้อทุกๆสัปดาห์ และสวนมะนาวและพืชเศรษฐกิจจะคุ้มทุนจากนี้ไมเกินปี 2563 เนื่องจากผลผลิตออกดอกออกผล เก็บกินเก็บขายได้แล้ว” อดีตกำนันตำบลหนองอีเฒากล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
05 ก.พ. 2562
“พิชัย” วอน “แบงค์ชาติ” ปรับการทำงานเพื่อฟื้นเศรษฐกิจไทย แนะ เปลี่ยนเป็นกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแทนอัตราเงินเฟ้อ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว. พลังงาน ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่า ตามที่ได้เคยออกมาคัดค้านการขึ้นอัตราดอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558