ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
บอร์ด กกท. เห็นชอบ “ก้องศักดิ์ ยอดมณี” นั่งผู้ว่าการ กกท.คนที่ 13
14 มิ.ย. 2561

บอร์ด กกท. เห็นชอบ “ก้องศักดิ์ ยอดมณี” นั่งผู้ว่าการ กกท.คนที่ 13  

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ครั้งที่ 5/2561  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ประจำปี พ.ศ. 2565 ส่วนจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2563 และจังหวัดพัทลุง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายในจังหวัด ซึ่งจะเป็นการยกระดับการแข่งขันกีฬาดังกล่าวให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล และที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำมติดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และนำเสนอที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558