ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
บอร์ด กกท. เห็นชอบ “ก้องศักดิ์ ยอดมณี” นั่งผู้ว่าการ กกท.คนที่ 13
14 มิ.ย. 2561

บอร์ด กกท. เห็นชอบ “ก้องศักดิ์ ยอดมณี” นั่งผู้ว่าการ กกท.คนที่ 13  

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ครั้งที่ 5/2561  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ประจำปี พ.ศ. 2565 ส่วนจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2563 และจังหวัดพัทลุง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายในจังหวัด ซึ่งจะเป็นการยกระดับการแข่งขันกีฬาดังกล่าวให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล และที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำมติดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และนำเสนอที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558