ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
สถ. รับมอบหนังสือ
10 ก.ค. 2561

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก  และนายวีระ ถนอมศักดิ์ อุปนายกสภาสถาปนิก เข้ามอบหนังสือ “ข้อแนะนำทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภัยพิบัติ” จำนวน 1,200 เล่ม ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสภาสถาปนิก ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความรู้ ความตระหนัก และสร้างวิถีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมถึงรวบรวมข้อสังเกตต่างๆ การป้องกัน การเยียวยา เมื่อเกิดภัยพิบัติ และสร้างพื้นฐานทางความคิดในการตรวจสอบ จนถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำไปมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอแล้ว เมื่อครั้งประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558