ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
สถ. รับมอบหนังสือ
10 ก.ค. 2561

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก  และนายวีระ ถนอมศักดิ์ อุปนายกสภาสถาปนิก เข้ามอบหนังสือ “ข้อแนะนำทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภัยพิบัติ” จำนวน 1,200 เล่ม ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสภาสถาปนิก ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความรู้ ความตระหนัก และสร้างวิถีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมถึงรวบรวมข้อสังเกตต่างๆ การป้องกัน การเยียวยา เมื่อเกิดภัยพิบัติ และสร้างพื้นฐานทางความคิดในการตรวจสอบ จนถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำไปมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอแล้ว เมื่อครั้งประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558