ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปลูก "ต้นรวงผึ้ง"
12 ก.ค. 2561

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ภายใต้โครงการปลูกพรรณไม้ประจำพระองค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการปลูกพรรณไม้ประจำพระองค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ท่านที่มีต่อวงการเกษตรไทย โดยเป็นการร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่และราษฎรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีใจรักต้นไม้ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสวยงามในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมายให้ดำเนินการปลูก "ต้นรวงผึ้ง" พรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ 24 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 1,066 ต้น

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตระหนักในความสำคัญของการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจหลักของด้านเศรษฐกิจของชาติ ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ตั้งแต่พุทธศักราช 2545 โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ สามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ตามความต้องการของเกษตรกร และความเหมาะสมของพื้นที่ รวมไปถึงการเสริมสร้างความรู้และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งเรื่องการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัย และให้บริการโดยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นให้ได้มีเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ และนำไปปรับปรุงงานเกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตมากขึ้นสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน” นายกฤษฎา กล่าว

 อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งหวังให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมถึงราษฎรที่เข้าร่วมโครงการปลูกพรรณไม้ประจำพระองค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อให้ราษฎรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีใจรักต้นไม้ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสวยงามในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558