ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ไอแบงก์ หนุนธุรกิจท้องถิ่นเข้มแข็ง
18 ก.ค. 2561

          ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เสริมแกร่งให้ธุรกิจท้องถิ่นออกโครงการสินเชื่อธุรกิจที่มีศักยภาพในท้องถิ่น เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจในท้องถิ่น โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย พร้อมคิดอัตรากำไรต่ำ และยกเว้นค่าธรรมเนียม Front end Fee

          โครงการสินเชื่อธุรกิจที่มีศักยภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมไปยังลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งกลุ่มธุรกิจในระดับท้องถิ่นเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ธนาคารมุ่งหวังจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจในระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ และพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ในเบื้องต้นธนาคารมุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจในท้องถิ่นที่มี สถานประกอบการที่มีสาขาของธนาคารตั้งอยู่ 49 จังหวัด ดังนี้ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย นครสรวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ตาก ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร อุดรธานี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรีภาคใต้ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง สงขลา พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

         โครงการนี้ ธนาคารได้เตรียมงบประมาณโครงการไว้ 1,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ต้องการวงเงินเบิกถอนเงินสด และตั๋วสัญญาใช้เงินมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ โดยลูกค้าแต่ละรายนั้นสามารถขอสินเชื่อสูงสุดได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยอดขายและระยะเวลาจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ ซึ่งธนาคารได้คิดอัตรากำไรต่ำและยกเว้นค่าธรรมเนียม Front end Fee สำหรับลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติ ในส่วนของคุณสมบัติของนิติบุคคลที่จะขอสินเชื่อนอกจากจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ใน 49 จังหวัดที่มีสาขาธนาคารให้บริการแล้ว จะต้องจดทะเบียนดำเนินธุรกิจก่อนปี 2558 มียอดขายไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท มีกำไรสุทธิย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทในปีล่าสุด และต้องไม่เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารอยู่แล้ว

           ผู้สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call Center 1302

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558