ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
สธ. เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกต่อเนื่องใน 3 ระดับ ยืนยันไม่มีผู้ป่วยในไทย หลังประเทศเพื่อนบ้านเร่งกำจัดสัตว์ปีกป่วยตายจากไวรัสไข้หวัดนก H5N6
05 ส.ค. 2561

      กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเข้มข้นและต่อเนื่องใน 3 ระดับ  หลังประเทศเพื่อนบ้านเร่งกำจัดสัตว์ปีกหลายหมื่นตัว เหตุพบเชื้อไข้หวัดนก  เผยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายฝึกซ้อมแผนรับมือ ส่งต่อ สอบสวน ป้องกันและควบคุมโรค แนะประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
      เมื่อวันที่ (3 สิงหาคม 2561) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคยังเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพอย่างเข้มข้น ต่อเนื่องทั้งในและนอกประเทศทุกด่าน ทุกช่องทาง ล่าสุดมีรายงานข่าวประเทศเพื่อนบ้านมีการกำจัดสัตว์ปีกหลายหมื่นตัว เนื่องจากพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าว
      สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงมีรายงานพบเหตุการณ์การระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนประเทศไทยผู้ป่วยรายสุดท้ายที่มีรายงานคือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มเติมอีก ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก จากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและฝนตกในหลายพื้นที่ อาจพบสัตว์ปีกป่วยตายได้ ประกอบการการรับเชื้อผ่านผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด หรือจากนกอพยพ และ   การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกทั้งบริเวณแนวชายแดนจากประเทศเพื่อนบ้านและภายในประเทศ เช่น ไก่ชน เป็ดไล่ทุ่ง เป็นต้น   ยังมีการสั่งการให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องใน 3 ระดับ คือ ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ โรงพยาบาล และชุมชน โดยเฉพาะในด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จะมีการตรวจสอบ เฝ้าระวังอย่างเข้มข้น โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำงานร่วมกัน เช่น กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพของคนไทย
      กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีการจัดซ้อมแผนรับมือกับการระบาดของโรคไข้หวัดนก รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วย การสอบสวน ป้องกันและควบคุมโรค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หากตรวจพบเหตุการณ์คล้ายโรคไข้หวัดนก ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ประชาชนควรป้องกันการรับเชื้อจากโรคต่างๆ โดยดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล  หมั่นล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่และน้ำ ระมัดระวังการสัมผัสสัตว์ปีก รวมทั้งนกธรรมชาติ ไม่รับประทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ปรุงไม่สุก หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (มีไข้ ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย มีน้ำมูก ไอ และเจ็บคอ) ภายในช่วง 14 วัน หลังกลับจากพื้นที่หรือสัมผัสกับสัตว์ปีกป่วยตาย ควรสวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางและประวัติสัมผัสโรค  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558