ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
ปภ.สาขาขลุง ให้บริการแล้ว ครอบคลุมผู้ใช้น้ำ 5000 ครัวเรือน
05 ส.ค. 2561

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกาศมาตรการจัดสรรพื้นที่ให้บริการน้ำประปาในจังหวัดจันทบุรี โดยถ่ายโอนผู้ใช้น้ำประมาณ 5,000 ครัวเรือน ในตำบลพลิ้ว เกาะเปริด และหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ของ กปภ.สาขาจันทบุรี ไปให้บริการโดย กปภ.สาขาขลุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชน 

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ภารกิจของ กปภ. ในการให้บริการน้ำประปาต่อประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งด้านความต้องการใช้น้ำ จำนวนผู้ใช้น้ำ การขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปา ฯลฯ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและส่งเสริมเพื่อรองรับการเติบโตด้านแรงงาน การลงทุน การท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการส่งจ่ายน้ำประปา และที่สำคัญที่สุดคือด้านการบริการประชาชน กปภ. จึงได้จัดสรรพื้นที่การบริการน้ำประปาในจังหวัดจันทบุรีใหม่ โดยการถ่ายโอนผู้ใช้น้ำจำนวนประมาณ 5,000 ครัวเรือน ในตำบลพลิ้ว เกาะเปริด และหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  ของ กปภ.สาขาจันทบุรี ไปให้ กปภ.สาขาขลุง เป็นผู้ให้บริการแทน ซึ่ง กปภ. มั่นใจว่าจะทำให้ผู้ใช้น้ำของ กปภ.สาขาจันทบุรี และสาขาขลุง ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพดีมากขึ้น 
นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาขลุง กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กปภ.สาขาขลุง ได้สนับสนุนการส่งจ่ายน้ำประปาไปให้บริการในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์อยู่แล้ว ดังนั้น การรับโอนผู้ใช้น้ำครั้งนี้จะไม่กระทบต่อการบริการน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการที่มีอยู่เดิมอย่างแน่นอน อีกทั้งยังช่วยให้การบริหารจัดการคุณภาพการบริการมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ใช้น้ำในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ สามารถมาติดต่อขอรับบริการด้านต่าง ๆ เช่น การชำระค่าน้ำประปา การขอติดตั้งน้ำประปา และบริการอื่นๆ ได้ที่ กปภ.สาขาขลุง สำหรับท่านที่ไม่แน่ใจว่าใช้บริการ กปภ.สาขาใด สามารถ     ดูได้จากด้านบนของใบแจ้งค่าน้ำประปาซึ่งจะระบุชื่อ กปภ.สาขา พร้อมเบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจนตั้งแต่ รอบใบแจ้งค่าน้ำประปาวันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ให้บริการทั้งหมดมั่นใจได้ว่า กปภ.สาขาขลุง สามารถให้บริการน้ำประปาได้ทั่วถึงและเพียงพออย่างแน่นอน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558