ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
กิจกรรมปฏิบัติธรรม
25 ธ.ค. 2558

พระเดชพระคุณพระสาสนโสภณ(วิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ. 9) เจ้าอาวาสวัดโสมนัส ราชวรวิหาร และนำคณะผู้ปฏิบัติธรรม ทั้งพระภิกษุและฆราวาส ไปปฏิบัติที่วัดอนาลโยทิพยาราม อ.เมื่อง จ.พะเยา วัดของหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล ในช่วงเดือน ธันวาคม ของทุกปี และปีนี้ท่านและคณะได้ไปเยี่ยมชมสำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิตร อ.เชียงของ จ.เชียงราย ที่หลวงพ่อไพบูลย์ฯไปสร้างใหม่ด้วย.

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558