ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
เลขาฯ กกต. ไม่ห่วง สนช. แก้ไข พรป.
07 ส.ค. 2561

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า หากมีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการการเลือกตั้ง ในประเด็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง จะส่งผลกระทบอย่างไรนั้น เห็นว่า พรป.กกต.ที่ใช้อยู่ก็แก้โดยสนช. หากจะมีการแก้ไขใหม่ เชื่อว่า สนช.จะพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพราะผู้ตรวจการเลือกตั้งถือเป็นเครื่องมือของ กกต. ที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้ง ขณะที่สำนักงานเลขาธิการ กกต.มีหน้าที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกให้การเลือกตั้ง ดังนั้น หากไม่มีผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้วเกิดการทุจริตเกิดขึ้น ก็ต้องถือเป็นจุดบกพร่องในการทำงานเลือกส.ว. เพราะเป้าหมายของการมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ก็เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 มิถุนายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
05 ส.ค. 2561
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกาศมาตรการจัดสรรพื้นที่ให้บริการน้ำประปาในจังหวัดจันทบุรี โดยถ่ายโอนผู้ใช้น้ำประมาณ 5,000 ครัวเรือน ในตำบลพลิ้ว เกาะเปริด และหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ของ กปภ.สาขาจันทบุรี ไปให้บริการโดย กปภ.สาขาขลุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558