ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
เลขาฯ กกต. ไม่ห่วง สนช. แก้ไข พรป.
07 ส.ค. 2561

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า หากมีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการการเลือกตั้ง ในประเด็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง จะส่งผลกระทบอย่างไรนั้น เห็นว่า พรป.กกต.ที่ใช้อยู่ก็แก้โดยสนช. หากจะมีการแก้ไขใหม่ เชื่อว่า สนช.จะพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพราะผู้ตรวจการเลือกตั้งถือเป็นเครื่องมือของ กกต. ที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้ง ขณะที่สำนักงานเลขาธิการ กกต.มีหน้าที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกให้การเลือกตั้ง ดังนั้น หากไม่มีผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้วเกิดการทุจริตเกิดขึ้น ก็ต้องถือเป็นจุดบกพร่องในการทำงานเลือกส.ว. เพราะเป้าหมายของการมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ก็เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558