ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
10 วัน ที่วัดอนาลโย
28 ธ.ค. 2558

10 วัน ที่วัดอนาลโย จ.พะเยา....พระเดชพระคุณพระสาสนโสภณ(วิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ9)เจ้าอาวาสวัดโสมนัส ราชวรวิหาร เสร็จสิ้นภารกิจการนำคณะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งพระภิกษุและฆราวาสไปปฏิบัติธรรม ที่วัดอนาลโย อ.เมือง จ.พะเยา 10 วัน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแลัว พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิญาณ(หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล) เจ้าอาวาสวัดอนาลโย และพระครูอุดมภาวนาจารย์(หลวงพ่อทองสุก อุตตรปัญโญ)ได้น้อมสักการะส่งพระเดชพระคุณฯ เป็นจริยวัตรที่งดงามยิ่ง อปท.นิวส์ ขออนุโมทนาสาธุ ด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558