ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ กทม.
22 ส.ค. 2561

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมการทำความดีตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชปรารถนาให้ประชาชนทำความดี  มีจิตอาสา มีความเสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคี  และร่วมกันทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและสิ่งตอบแทน  โดยทำความสะอาดเก็บขยะ กิ่งไม้ เศษวัสดุ ลอกท่อน้ำและรางระบายน้ำ ทำความสะอาดพื้นและถนน ตัดแต่งต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ  และตัดหญ้า เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์สะอาดตา ในพื้นเขตบางรัก ประกอบด้วย คูหลังสำนักงานเขตบางรัก คูข้างสถานทูตเมียนม่าร์ คลองสุรศักดิ์ ลำกระโดงซอยปราโมทย์ 2 และคลองซุง  

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ ได้ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไป ออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. (หยุดวันที่ 4-5 และ 12 สิงหาคม 2561) ณ อาคาร 606  สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร  หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1510 , 1511  และ หมายเลข 02-2832-745, 02-2832-013 ระหว่างเวลา 08.00 -16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558