ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรสัมมนาระดับนานาชาติ “Thailand Focus 2018”
06 ก.ย. 2561

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Smart City and Internet Of Things” ในงานสัมมนาผู้ลงทุนสถาบันระดับนานาชาติ “Thailand Focus 2018” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน รวมถึงนโยบายที่สำคัญและยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของรัฐ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของกลุ่มผู้ลงทุนต่างประเทศ ทั่วโลก ซึ่ง รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ได้กล่าวถึงแผนพัฒนา Smart City ในหลายจังหวัดของประเทศ รวมถึงเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีโครงการ Digital Park รองรับการพัฒนาด้านดิจิทัล รวมถึงการจัดตั้งสถาบันไอโอที (IoT Institute) และการนำร่องใช้งาน smart IoT solutions ต่างๆ ที่จะทำให้ EEC เป็น Smart City ด้านดิจิทัล

ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนรัฐบาลได้สร้างความร่วมมือล่าสุดระหว่างไทย – จีน ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจแบบดิจิทัลบนฐานนวัตกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จากความร่วมมือระหว่าง ไทย – จีน นำไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ถึง 10 ฉบับ ซึ่งมีในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ จำนวน 5 ฉบับ อาทิ ความร่วมมือด้านการพัฒนาเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่เชื่อม EEC และฮ่องกง การพัฒนาสนามทดสอบและพันธมิตรเพื่อนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ในช่วงต้น เป็นต้น โดยความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558