ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ตัวแทนประกันชีวิต ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้กรมสรรพากรบังคับริษัทประกันชีวิต เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
11 ก.ย. 2561

นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์ ผู้ประสานงานกลุ่มเรียกร้องความเป็นธรรม เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มของตัวแทนประกันชีวิต ได้ร่วมกับตัวแทนประกันชีวิตของทุกบริษัท นำรายชื่อตัวแทนประกันชีวิตกว่า 750 รายชื่อ เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้กรมสรรพกร บังคับใช้กฎหมาย บังคับให้บริษัทประกันชีวิต เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในฐานะผู้รับบริการจากตัวแทนประกันชีวิต โดยแต่เดิมตัวแทนประกันชีวิตไม่ต้องเสียภาษีการค้าจากค่านายหน้า แต่เมื่อกรมสรรพากร นำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ กลับระบุให้ตัวแทนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งถ้าทำตามระบบตามหลักการที่ปฏิบัติทั่วไป คือผู้รับบริการจะต้องรับภาษีมูลค่าเพิ่มไป แต่ปรากฏว่ากรมสรรพากรกลับไม่ยอมรับข้อเสนอของบริษัทประกันชีวิต ที่ให้ตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มทุกครั้ง ที่รับค่านายหน้าทำให้ค่านายหน้าที่รับต่ำกว่าความเป็นจริงและที่สำคัญทำให้รัฐเสียหายปีละหลายร้อยล้านบาท ซึ่งในส่วนของรัฐโครงสร้างที่บิดเบือนนี้ทำให้รัฐได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าความเป็นจริงคือแทนที่รัฐจะได้รับ 7% เเต่ได้เพียง 6.54 % แต่ตัวแทนประกันชีวิตที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มมีประมาณ 5400 คน เฉพาะส่วนนี้ทำให้รัฐมีรายได้ลดลง 62 ล้านบาทแต่เมื่อพิจารณาในส่วนภาษีบุคคลธรรมดา หากตัวแทนประกันชีวิตได้รับค่านายหน้าเพิ่มขึ้นอีก 7 % จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทต้องจ่าย ทำให้กรมสรรพากรสามารถเก็บภาษีรายได้ก้อนนี้เพิ่มได้อีก 236 ล้านบาท

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558