ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ตัวแทนประกันชีวิต ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้กรมสรรพากรบังคับริษัทประกันชีวิต เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
11 ก.ย. 2561

นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์ ผู้ประสานงานกลุ่มเรียกร้องความเป็นธรรม เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มของตัวแทนประกันชีวิต ได้ร่วมกับตัวแทนประกันชีวิตของทุกบริษัท นำรายชื่อตัวแทนประกันชีวิตกว่า 750 รายชื่อ เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้กรมสรรพกร บังคับใช้กฎหมาย บังคับให้บริษัทประกันชีวิต เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในฐานะผู้รับบริการจากตัวแทนประกันชีวิต โดยแต่เดิมตัวแทนประกันชีวิตไม่ต้องเสียภาษีการค้าจากค่านายหน้า แต่เมื่อกรมสรรพากร นำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ กลับระบุให้ตัวแทนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งถ้าทำตามระบบตามหลักการที่ปฏิบัติทั่วไป คือผู้รับบริการจะต้องรับภาษีมูลค่าเพิ่มไป แต่ปรากฏว่ากรมสรรพากรกลับไม่ยอมรับข้อเสนอของบริษัทประกันชีวิต ที่ให้ตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มทุกครั้ง ที่รับค่านายหน้าทำให้ค่านายหน้าที่รับต่ำกว่าความเป็นจริงและที่สำคัญทำให้รัฐเสียหายปีละหลายร้อยล้านบาท ซึ่งในส่วนของรัฐโครงสร้างที่บิดเบือนนี้ทำให้รัฐได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าความเป็นจริงคือแทนที่รัฐจะได้รับ 7% เเต่ได้เพียง 6.54 % แต่ตัวแทนประกันชีวิตที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มมีประมาณ 5400 คน เฉพาะส่วนนี้ทำให้รัฐมีรายได้ลดลง 62 ล้านบาทแต่เมื่อพิจารณาในส่วนภาษีบุคคลธรรมดา หากตัวแทนประกันชีวิตได้รับค่านายหน้าเพิ่มขึ้นอีก 7 % จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทต้องจ่าย ทำให้กรมสรรพากรสามารถเก็บภาษีรายได้ก้อนนี้เพิ่มได้อีก 236 ล้านบาท

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558