ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
กรธ.ประชุมนัดสุดท้ายก่อนหมดวาระ
12 ก.ย. 2561

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ประชุมนัดสุดท้าย วันนี้ (11 ก.ย.) ก่อนจะครบกำหนดการทำหน้าที่ โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ขณะที่ กรธ.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ กรธ. ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560” จำนวน 234 หน้า โดยเป็นเนื้อหาที่ กรธ.ทุกคน ถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือ เพื่อเป็นการบันทึกเรื่องราวบอกเล่าความในใจ ความทรงจำ และประสบการณ์ต่างๆ ในการทำหน้าที่ ของ กรธ. อาทิ นายมีชัย ได้เขียนเรื่อง “บันทึกไว้กันลืม” ที่บอกเล่าถึงการเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญหลังการปฏิวัติของ คสช. เมื่อ 22 พ.ค. 2557 ที่ได้ปฏิเสธและเสนอให้นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เข้ามาทำหน้าที่รอบแรก จนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกถูกคว่ำ จนรอบที่2ทำให้ต้องรับหน้าที่เพราะนายกรัฐมนตรีร้องขอ เพราะไม่สามารถปฏิเสธได้ พร้อมชี้แจงกติกาใหม่ที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ การเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียวที่มาของวุฒิสภา 250 คน พร้อมยอมรับว่า คสช. เสนอให้กรธ. เปลี่ยนหลักการใหม่ในร่าง ซึ่งก็มีบางข้อที่ไม่ได้แก้ไขตามที่ คสช. เรียกร้องมา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558