ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
กรธ.ประชุมนัดสุดท้ายก่อนหมดวาระ
12 ก.ย. 2561

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ประชุมนัดสุดท้าย วันนี้ (11 ก.ย.) ก่อนจะครบกำหนดการทำหน้าที่ โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ขณะที่ กรธ.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ กรธ. ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560” จำนวน 234 หน้า โดยเป็นเนื้อหาที่ กรธ.ทุกคน ถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือ เพื่อเป็นการบันทึกเรื่องราวบอกเล่าความในใจ ความทรงจำ และประสบการณ์ต่างๆ ในการทำหน้าที่ ของ กรธ. อาทิ นายมีชัย ได้เขียนเรื่อง “บันทึกไว้กันลืม” ที่บอกเล่าถึงการเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญหลังการปฏิวัติของ คสช. เมื่อ 22 พ.ค. 2557 ที่ได้ปฏิเสธและเสนอให้นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เข้ามาทำหน้าที่รอบแรก จนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกถูกคว่ำ จนรอบที่2ทำให้ต้องรับหน้าที่เพราะนายกรัฐมนตรีร้องขอ เพราะไม่สามารถปฏิเสธได้ พร้อมชี้แจงกติกาใหม่ที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ การเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียวที่มาของวุฒิสภา 250 คน พร้อมยอมรับว่า คสช. เสนอให้กรธ. เปลี่ยนหลักการใหม่ในร่าง ซึ่งก็มีบางข้อที่ไม่ได้แก้ไขตามที่ คสช. เรียกร้องมา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558