ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
เมือวพัทยา ปรับจริง! จับจริง!
13 ก.ย. 2561

หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและผู้ที่สัญจรผ่านรวมทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทางเมืองพัทยาจึงออกมาตราการเด็ดขาดจับ ปรับ  2,000 บาท ทันที  สำหรับผู้ที่ลักลอบทั้งขยะในที่สาธารณะ 

ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน และพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558