ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
เมือวพัทยา ปรับจริง! จับจริง!
13 ก.ย. 2561

หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและผู้ที่สัญจรผ่านรวมทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทางเมืองพัทยาจึงออกมาตราการเด็ดขาดจับ ปรับ  2,000 บาท ทันที  สำหรับผู้ที่ลักลอบทั้งขยะในที่สาธารณะ 

ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน และพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558