ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
สมาชิกสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่เดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณสถานีสูบน้ำคลองปึกพลับ พร้อมมอบหมายสำนักช่างสุขาภิบาลขยายพื้นที่เพิ่มช่องทางระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
13 ก.ย. 2561

นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยพลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ ผอ.สำนักช่างสุขาภิบาล และผู้แทนบริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมา) ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีสูบน้ำคลองปึกพลับ กรณีประชาชนร้องเรียนว่ามีน้ำท่วมขัง ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันท่วงที ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ตรวจสอบสถานีสูบน้ำคลองปึกพลับ ประตูน้ำระบายน้ำ จำนวน 3 ประตู และระบบเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง  พบว่าสามารถใช้งานได้เพียง 2 เครื่อง อีก 1 เครื่อง เกิดความเสียหาย โดยอยู่ระหว่างการซ่อมแซม 

ทั้งนี้ประธานสภาเมืองพัทยาได้เสนอให้บริษัทผู้รับเหมา ดูความเหมาะสมในการเปิดประตู เพื่อระบายน้ำไหลลงสู่ทะเล ซึ่งหากกรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ให้รีบดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำทันที เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเป็นการช่วยบรรเทาน้ำท่วมขังได้ โดยไม่ต้องรอคำอนุมัติจากเมืองพัทยา 

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักการช่างสุขาภิบาล ทำการขยายพื้นที่ด้านข้างเพื่อเพิ่มช่องทางระบายน้ำด้านฝั่งซ้ายของสถานีสูบน้ำเพิ่มเติม พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนี้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558