ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
สมาชิกสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่เดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณสถานีสูบน้ำคลองปึกพลับ พร้อมมอบหมายสำนักช่างสุขาภิบาลขยายพื้นที่เพิ่มช่องทางระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
13 ก.ย. 2561

นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยพลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ ผอ.สำนักช่างสุขาภิบาล และผู้แทนบริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด (บริษัทผู้รับเหมา) ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีสูบน้ำคลองปึกพลับ กรณีประชาชนร้องเรียนว่ามีน้ำท่วมขัง ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันท่วงที ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ตรวจสอบสถานีสูบน้ำคลองปึกพลับ ประตูน้ำระบายน้ำ จำนวน 3 ประตู และระบบเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง  พบว่าสามารถใช้งานได้เพียง 2 เครื่อง อีก 1 เครื่อง เกิดความเสียหาย โดยอยู่ระหว่างการซ่อมแซม 

ทั้งนี้ประธานสภาเมืองพัทยาได้เสนอให้บริษัทผู้รับเหมา ดูความเหมาะสมในการเปิดประตู เพื่อระบายน้ำไหลลงสู่ทะเล ซึ่งหากกรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ให้รีบดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำทันที เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเป็นการช่วยบรรเทาน้ำท่วมขังได้ โดยไม่ต้องรอคำอนุมัติจากเมืองพัทยา 

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักการช่างสุขาภิบาล ทำการขยายพื้นที่ด้านข้างเพื่อเพิ่มช่องทางระบายน้ำด้านฝั่งซ้ายของสถานีสูบน้ำเพิ่มเติม พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนี้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558