ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โชว์107 เทศบาล สิ่งแวดล้อมดีเด่น
13 ก.ย. 2561

นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลาง และระดับพื้นที่ ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และขยายแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สาธารณะ  และในปี 2561 มีเทศบาลที่ได้รับรางวัลจากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 ระดับภาค จำนวน 107 แห่ง ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม 57 แห่งระดับดีมาก 26 แห่ง และระดับดี 24 แห่ง 

นอกจากนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์ ต่อยอดแนวคิด พัฒนากิจกรรมการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อม อีกทั้งร่วมมือกันลดมลพิษ จากขยะพลาสติก (Beat Plastic Pollution) สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งขานรับนโยบายรัฐบาลและมีเจตจำนงค์ที่จะแสดงพลัง พิธีประกาศเจตนารมณ์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561  ที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและความร่วมมือในการลดการผลิตขยะแก้วิกฤติปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะพลาสติกประเภทถุงพลาสติกหูหิ้ว พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และโฟม (Beat Plastic Pollution) ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558