ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
กกต.ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
19 ก.ย. 2561

ในวันนี้กกต.ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะถึงมี และจำนวนเขตเลืกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยกำหนดให้สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจำนวน 350 คน กำหนดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนสส. 1 คน จังหวัดใดมีจำนวนสส.ได้ไม่เกิน 1 คน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีจำนวนสส.ได้เกิน 1 คน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้ง มีจำนวนเท่ากับจำนวนสส.ที่พึงจะมี ใช้จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมีจำนวน 66,188,503 คน เป็นฐานในการแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยจำนวนราษฎรโดยเฉลี่ย 189,110 คน ต่อสส. 1 คน มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมดังนี้ ภาคเหนือเดิม 36 คน เหลือ 33 คน ภาคอีสานเดิม 126 คน เหลือ 116 คน ภาคกลางเดิม 82 คน เหลือ 76 คน ภาคใต้เดิม 53 คน เหลือ 50 คน กทม.เดิม 33 คน เหลือ 30 คน ส่วนภาคที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงคือ ภาคตะวันออก 26 คน และภาคตะวันตก 19 คน เท่าเดิม

โดยขั้นตอนต่อจากนี้ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง กำหนดให้ผอ.กกต.จังหวัดแบ่งเขตแต่ละจังหวัดตามจำนวนสส.ในสามรูปแบบ ภายใน 14 วัน และภายใน 10 วัน รับฟังความเห็นจากพรรคการเมือง-ประชาชน จากนั้นภายใน 3 วัน ผอ.กกต.จังหวัดประมวลความคิดเห็นว่าจะมีการปรับปรุงหรือไม่ รายงานต่อ กกต. โดยกกต.มีเวลา 20 วันในการพิจารณาเพื่อเลือกรูปแบบที่ดีที่สุด เพื่อประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง รวมใช้เวลา 50 วัน ตามระเบียบของกกต. แต่กกต. คาดการณ์ว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายใน 60 วันซึ่งจะครบกำหนดประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2561 ก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส.จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 จากนั้นจะเริ่มนับถอยหลัง 150 วันสู่การเลือกตั้ง ซึ่งเร็วสุดยังคงเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนส.ส.ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557  มีทั้งสิ้น 23 จังหวัด  ประกอบด้วย  กรุงเทพมหานคร เดิม 33 คน เหลือ 30 คน กระบี่ เดิม 3 คน เหลือ 2 คน  กาฬสินธุ์  เดิม 6 คนเหลือ 5 คน ชัยภูมิ เดิม 7 คน เหลือ 6 คน  เชียงใหม่ เดิม10 คนเหลือ 9 คน  ตรัง เดิม 4 คน เหลือ 3 คน นครราชสีมา เดิม 15 คน เหลือ 14 คน นครศรีธรรมราช เดิม 9 คน เหลือ 8 คน นนทบุรี เดิม 7 คน เหลือ 6 คน   บุรีรัมย์ เดิม 9 คนเหลือ 8 คน พระนครศรีอยุธยา เดิม 5 คน เหลือ 4 คน  เพชรบูรณ์ เดิม 6 คนเหลือ 5 คน  แพร่ เดิม 3 คนเหลือ 2 คน ร้อยเอ็ด เดิม 8 คน เหลือ 7 คน  เลย เดิม 4 คน เหลือ 3 คน สกลนคร เดิม 7 คนเหลือ 6 คน  สระบุรี เดิม 4 คนเหลือ 3 คน สุพรรณบุรี  เดิม 5 คนเหลือ 4 คน สุรินทร์  เดิม 8 คนเหลือ 7 คน อ่างทองเดิม 2 คนเหลือ 1 คน   อุดรธานี เดิม 9 คน เหลือ 8 คน  อุตรดิตถ์ เดิม 3 คน เหลือ 2 คน และอุบลราชธานีเดิม 11 คนเหลือ10 คน

นอกจากนี้มี 54 จังหวัดที่มีจำนวนส.ส.เท่าเดิม แม้ในจำนวนนี้จะมี 41 จว.ที่เมื่อนำจำนวนประชากร 189,110 คนมาคำนวนแล้วเหลือค่าเฉลี่ยที่มีผลทำให้ได้จำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นผลให้มีส.ส.จำนวนเท่าเดิมกับปี 2557  โดย 54จังหวัดประกอบด้วย กาญจนบุรี 5 คน   กำแพงเพชร  4 คน ขอนแก่น 10 คน จันทบุรี 3 คน  ฉะเชิงเทรา4 คน  ชลบุรี 8 คน ชัยนาท 2 คน  ชุมพร  3 คน เชียงราย  7 คน  ตราด 1 คน  ตาก 3 คน นครนายก  1 คน นครปฐม  5 คน นครพนม  4 คน นครสวรรค์  6คน นราธิวาส 4 คน  น่าน  3 คน  บึงกาฬ  2 คน  ปทุมธานี 6 คน  ประจวบคีรีขันธ์ 3 คน  ปราจีนบุรี 3 คน ปัตตานี 4 คน พะเยา 3 คน  พังงา 1 คน  พัทลุง 3 คน  พิจิตร 3 คน พิษณุโลก 5 คน เพชรบุรี 3 คน  ภูเก็ต 2 คน มหาสารคาม 5 คน  มุกดาหาร 2 คน แม่ฮ่องสอน 1 คน  ยโสธร 3 คน ยะลา 3  คน ระนอง 1 คน ระยอง 4 คน  ราชบุรี 5 คน ลพบุรี 4 คน  ลำปาง 4 คน ลำพูน 2 คน ศรีสะเกษ 8 คน  สงขลา 8 คน สตูล 2 คน  สมุทรปราการ 7 คน สุมทรสงคราม 1 คน  สมุทรสาคร 3 คน สระแก้ว 3 คน  สิงห์บุรี 1 คน สุโขทัย 3 คน  สุราษฎร์ธานี 6 คน หนองคาย 3 คน หนองบัวลำภู3 คน  อำนาจเจริญ 2 คน  อุทัยธานี 2 คน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558